Gaz-System przewiduje, że zużycie gazu w Polsce w następnych latach będzie rosło wolniej

27 lutego 2023, 15:45 Alert

Gaz-System zrewidował prognozę popytu na gaz w Polsce w 2023 i 2024 roku. Na 2023 rok operator przewiduje konsumpcję 14,8 mld m sześc. zamiast prognozowanych wcześniej 16,6 mld m sześc.

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Operator systemu przesyłowego gazu opublikował do konsultacji wyciąg z projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju (KDPR) Systemu Przesyłowego na lata 2024-2033. Na lata 2023 i 2024 spółka przewiduje znaczący spadek zużycia gazu w stosunku do poprzednich scenariuszy. W 2023 roku zużycie ma wynieść 14,8 mld m sześc. zamiast prognozowanych wcześniej 16,6 mld m sześc., w 2024 roku zużycie ma wynieść 16 mld m sześc. zamiast prognozowanych wcześniej 18,8-19,4 mld m sześc.

Na kolejne lata Gaz-System prognozuje poziom zapotrzebowania w dwóch scenariuszach – umiarkowanym i zachowawczym. Zgodnie ze scenariuszem umiarkowanym, w okresie 2025-2045 krajowe zapotrzebowanie na gaz będzie niższe o 10-15 procent od scenariusza bazowego z KDPR na lata 2022-2031. W przypadku scenariusza zachowawczego prognozowane zużycia jest mniejsza nawet o jedną trzecią od ostatniego scenariusza bazowego. Jak podkreśla operator, we wszystkich scenariuszach założono redukcję popytu na paliwa gazowe związaną przede wszystkim ze zwiększeniem udziału OZE w miksie energetycznym oraz z rozwojem technologii i wzrostem efektywności energetycznej instalacji zasilanych paliwem gazowym, a także z termomodernizacją budynków.

Zużycie gazu w Polsce spada z powodu kryzysu energetycznego i rekordowo wysokich cen surowca, na co w głównej mierze wpłynęła rosyjska agresja na Ukrainę. W 2022 roku zapotrzebowanie na błękitne paliwo spadło do 17 mld m sześc. z 20 mld m sześc. w 2021 roku.

Gaz-System/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński