Gaz-System uruchomił przetarg na rozbudowę infrastruktury dla Baltic Pipe

28 października 2019, 08:45 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

25 października 2019 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie oraz budowy tłoczni gazu w Gustorzynie. Wspomniane tłocznie są elementami rozbudowy polskiego systemu przesyłowego w ramach programu Baltic Pipe.

Postępowanie na wybór wykonawcy prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego i podzielone zostanie na trzy części. Roboty budowlane w zakresie każdej z inwestycji będą stanowiły oddzielną część zamówienia. Tryb dialogu konkurencyjnego pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań zarówno kontraktowych jak i technicznych uwzględniających wiedzę i najlepsze praktyki wykonawców.

Inwestycje w tłocznie gazu są elementem rozbudowy polskiego systemu przesyłowego w ramach projektu Baltic Pipe. Jest to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich.

Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodnie oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Ogłoszenie dostępne jest w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED Tenders Electronic Daily), jak również na stronie GAZ-SYSTEM.

Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczna inwestycja mająca na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jej realizacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

W ramach inwestycji na terenie Polski powstaną: gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociąg relacji Goleniów-Lwówek. Ponadto zostaną rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie, a także zostanie wybudowana nowa tłocznia gazu w Gustorzynie.

Tłocznia gazu Goleniów

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącej tłoczni gazu w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie), w tym rozbudowie węzła przesyłowego oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową.

Tłocznia gazu Odolanów

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącej tłoczni gazu w Odolanowie (woj. wielkopolskie), rozbudowie Węzła Przesyłowego w Odolanowie oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową.

Tłocznia gazu Gustorzyn

Inwestycja będzie polegała na budowie tłoczni gazu oraz rozbudowie instalacji wchodzącej w skład istniejącego Węzła Gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie). Z uwagi na charakterystykę pracy systemu przesyłowego i planowane zwiększenie dostaw gazu z kierunku północnego Tłocznia Gazu Gustorzyn jest istotnym elementem planowanej rozbudowy krajowego systemu przesyłowego. Jest ona kluczowa zarówno dla projektu połączenia systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (GIPL), jak i dla Baltic Pipe. Obiekt będzie odpowiadał za umożliwienie rozprowadzenia gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) w kierunku tłoczni, a następnie skierowanie tego strumienia m.in. w kierunku Litwy (GIPL). Dzięki budowie takich obiektów jak tłocznia gazu w Gustorzynie GAZ-SYSTEM będzie miał możliwość elastycznego sterowania przepływami i przesyłania tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do krajów sąsiadujących.

Dofinansowanie z UE

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała Programowi Baltic Pipe dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro.

W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,8 mln euro.

Z kolei Tłocznia Gazu Gustorzyn, realizowana w ramach gazociągu Polska-Litwa uzyskała dofinansowanie z CEF, zarówno na prace projektowe, jak i prace budowlane. Ponadto, zgodnie z decyzją ACER z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu, oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL na terytorium Polski, w tym część kosztów infrastruktury niezbędnej do zapewnienia pełnej funkcjonalności połączenia, zostanie dofinansowana przez operatorów systemów przesyłowych z państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii).

Gaz-System

Dania zapaliła Baltic Pipe zielone światło