Gaz-System uruchomi unikalne laboratorium

15 lutego 2016, 13:00
Inwestycje-GAZ-SYSTEM-s-PL-1200
Inwestycje polskiego operatora gazociągów Gaz-Systemu.

(Polska Agencja Prasowa)

Dzięki unikalnej na europejską skalę metodzie wzorcowania gazomierzy, będzie można bardziej precyzyjnie obliczyć ilość zużytego surowca, co w konsekwencji przełoży się korzystnie na rachunki odbiorców – wynika z informacji przekazanych przez Gaz-System.

Niebawem zostanie uruchomione nowoczesne laboratorium Gaz-Systemu, w którym prowadzone będą badania m.in. dotyczące przepływu gazu czy badania armatur stosowanych w największych gazociągach. Projekt, jaki realizuje polski operator systemu gazowego spółka Gaz-System jest wart ok. 40 mln zł.

Operator wybudował pierwsze w Polsce innowacyjne laboratorium na terenie tłoczni gazu w Hołowczycach na Podlasiu. Będzie tam można przeprowadzać tzw. wzorcowanie gazomierzy w warunkach najbardziej zbliżonych do tych jakie panują w systemie, czyli przy ciśnieniu roboczym. Wzorcowanie możliwe będzie zarówno w systemie otwartym, czyli wtedy gdy gaz z tłoczni przepływa do sieci przesyłowej przez stanowisko, w którym umieszczony jest gazomierz, jak i systemie zamkniętym, w którym przepływ gazu w zamkniętej pętli orurowania stanowiska jest wymuszany za pomocą specjalnej sprężarki.

To jedyne takie laboratorium w Polsce i unikalne w Europie, bowiem pracuje jednocześnie w dwóch trybach: otwartym i zamkniętym. W przeszłości w Europie przeważały stanowiska budowane w układzie otwartym – oznaczało to, że gaz po wykorzystaniu w trakcie wzorcowania powracał do sieci. Obecnie przeważa jednak tendencja budowy stanowisk w układzie zamkniętym, gdy przepływ wymuszany jest przez specjalną sprężarkę.
Metoda pracy w układzie zamkniętym ma tę zaletę, że wzorcowanie gazomierzy – przy ciśnieniu zbliżonym do warunków pracy sieci – umożliwi zwiększenie dokładności rozliczeń z klientami. Budowa laboratorium pozwoli Gaz-Systemowi wprowadzić na rynek nowe usługi dla klientów zewnętrznych, w tym m.in. dla producentów gazomierzy.

Laboratorium będzie też prowadzić systematyczną działalność badawczo-rozwojową, oraz współpracować z jednostkami naukowymi. Oprócz wykonywania usługi wzorcowania gazomierzy będą tam prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie przepływów gazu, metrologii oraz armatury stosowanej w systemie przesyłowym. Laboratorium jest przygotowywane do rozruchu.