Gaz-System wybrał wykonawcę gazociągu Kolnik-Gdańsk

27 maja 2024, 15:45 Alert

Gaz-System wybrał ofertę Ferrum na budowę gazociągu Kolnik-Gdańsk oraz gazociąg wysokiego ciśnienia Gusorzyn-Wicko.

Gazociągi. Źródło: freepik
Gazociągi. Źródło: freepik

Polska Agencja Prasowa poinformowała o wyborze przez Gaz-System oferty Ferrum, dotyczącej budowy dwóch części gazociągu Kolnik-Gdańsk i gazociąg wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN 1000 Gusorzyn-Wicko. Oferta trzech projektów opiewa na kwoty około 63,5 milionów złotych, 1,3 miliona złotych i 62,6 miliona złotych netto.

Warunkiem zawarcia umów cząstkowych między podmiotami jest dopełnienie formalności zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy na zasadach ustalonych w umowie ramowej.

Polska Agencja Prasowa / Marcin Karwowski

Polska chce stawiać na wodór. Projekt nowelizacji prawa energetycznego trafia do konsultacji