TAG: Ferrum

Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na dostawę izolowanych rur stalowych o wartości 7 mln euro brutto czyli 33,4 mln zł, podała spółka.
Konsorcjum Izostalu i Ferrum zawarło z Gaz-Systemem umowę na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania „Przyłączenie do […]
Oferty konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu dla operatora gazociągów przesyłowych […]
W poniedziałek 28 października Gaz-System wybrał najkorzystniejszą ofertę w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na […]
Ferrum uruchomiło linię do produkcji rur spiralnie spawanych, służących m.in. do budowy gazociągów – poinformował „Puls Biznesu”.