Gaz-System zdecydował kto dostarczy rury Gazociągu Polska-Litwa

1 czerwca 2020, 15:45 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Gaz-Systemu wybrał firmę Izostal jako dostawcę izolowanych rur stalowych DN700 dla południowego odcinka Gazociągu Polska-Litwa.

Kontrakt

Oferta Izostalu, warta 45,9 mln zł netto (56,5 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla Gazociągu Polska-Litwa (odcinek południowy) o długości około 63 km. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dostawy mają być realizowane od pierwszego października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Izostal brał udział w postępowaniu umowy ramowej z Gaz-Systemem z sierpnia 2019 roku na dostawy rur o długości całkowitej około 1707 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Operatora.

Budowa Gazociągu Polska-Litwa

Prace budowlane po stronie litewskiej idą zgodnie z planem. Inwestycja obejmuje budowę 357 km gazociągu po stronie polskiej oraz 165 km po stronie litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podmioty zobowiązują się do oddania do użytku obu części GIPL do 31 grudnia 2021 roku. Inwestycja jest obecnie na etapie projektowania. Obecnie prowadzone są badania archeologiczne na trasie gazociągu.

Jeszcze w tym roku planowane są kompleksowe prace nad kierunkowym wierceniem poziomym, które zostaną przeprowadzone w ramach budowy gazociągu pod największymi rzekami na Litwie – Neris i Niemnem. Jego przepustowość w stronę Litwy ma wynieść 2,4 mld m sześc. rocznie, a w stronę Polski 1,9 mld metrów sześc. rocznie.

Izostal/Bartłomiej Sawicki

Sankcje USA jednak wobec Rosjan budujących Nord Stream 2, a nie firm zachodnich?