Gaz-System rozpoczyna konsultacje rynkowe zmian zarządzania Gazociągiem Jamalskim

6 marca 2020, 10:30 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Gaz-System organizuje konsultacje projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa („IRiESP SGT”). Do udziału zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy rynku.

Ruszają konsultacje 

Gaz-System przekonuje, że zaproponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP SGT do zmieniających się wymogów prawa oraz zapisów umowy powierzającej pomiędzy spółkami Gaz-Systemem a Europol GAZ s.a. Jej treść została określona w decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 19 grudnia 2019 roku.

W projekcie zmian zostały uwzględnione również sugestie przekazywane przez użytkowników systemu przesyłowego oraz doświadczenia zebrane w trakcie stosowania obecnej wersji IRiESP SGT. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w projekcie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 19 marca 2020 roku. Dokument wraz z formularzami zgłaszania uwag jest do pobrania w zakładce „Konsultacje z rynkiem” – czytamy w komunikacie.

Gaz-System jest operatorem Gazociągu Jamalskiego 

Gaz-System wykonuje od 31 grudnia 2019 roku obowiązki operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia (tzw. Gazociągu Jamalskiego), którego właścicielem jest SGT Europol GAZ, na warunkach określonych umowie, o której mowa wyżej, . Umowa weszła w życie 1 stycznia 2020 roku i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2022 roku. Wejście w życie tej umowy na mocy decyzji prezesa URE wynika z faktu, że 90 dni przed końcem obowiązywania obecnej umowy, strony nie zawarły kolejnej.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, a więc kodeksów sieciowych oraz przepisów krajowych, Gaz-System jest zobowiązany do udostępniania przepustowości w gazociągach zarządzanych przez spółkę – na zasadach transparentnych i niedyskryminacyjnych. Rezerwacja odbywa się w trybie aukcyjnym według zasad opisanych m.in. w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji SGT.

Koniec kontraktu przesyłowego

Historyczny kontrakt przesyłowy na transport Gazociągiem Jamalskim wygaśnie 16 maja 2020 roku. Został on zawarty między Europolem GAZ s.a. a Gazpromem Export. Z tego powodu w aukcjach organizowanych na Platformie GSA zostanie zaoferowana pełna przepustowość punktu wyjścia SGT Mallnow oraz punktu wejścia SGT Kondratki w ramach aukcji produktów śróddziennych, dobowych, miesięcznych oraz kwartalnych. Przepustowość będzie można rezerwować także w aukcjach produktów rocznych od 2020/2021 roku gazowego.

Gaz – System/Bartłomiej Sawicki

Jakóbik: Polskę może czekać nowy-stary spór z Gazpromem