Gazociąg Polska-Litwa: biznes i bezpieczeństwo (RELACJA)

26 października 2020, 07:30 Energetyka

W północno-wschodniej Polsce powstaje gazociąg Polska-Litwa (GIPL). Ta inwestycja realizowana przez Gaz-System ma połączyć nie tylko polski, ale i europejski system gazowniczy z systemami państw bałtyckich. Oprócz strategicznego celu, projekt umożliwi gazyfikację oraz rozwój gospodarczy północno-wschodniej Polski.

Budowa Gazociągu Polska-Litwa. Fot. Michał Perzyński
Budowa Gazociągu Polska-Litwa. Fot. Michał Perzyński

Gazociąg Polska-Litwa w liczbach

Na początek liczby. Budowa GIPL na terenie naszego kraju jest podzielona na dwa odcinki – północny oraz południowy (łącznie ok. 343 km), które przebiegają przez województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. W ramach inwestycji powstanie nowa tłocznia w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz zostanie przebudowana tłocznia w Hołowczycach – obie stanowić będą integralną i istotną część tej inwestycji.

W ramach polsko-litewskiego interkonektora powstanie kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 – 30 km wybudowane zostaną zespoły zaporowo – upustowe z przyłączami do sieci elektroenergetycznej oraz z drogami dojazdowymi.

Trasa północnego odcinka GIPL będzie przebiegała przez 5 powiatów oraz 16 gmin. Dla celów realizacyjnych została oddzielona na trzy części:

• Zadanie 1 Rudka – Skroda – Konopki (ok. 61 km) w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim,
• Zadanie 2 Konopki – Kuków (ok. 77 km) – powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie) oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie),
• Zadanie 3 Kuków – Granica RP (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).
Natomiast odcinek południowy GIPL będzie przebiegał od Tłoczni w Hołowczycach do ZZU Rudka – Skroda, czyli przez 7 powiatów oraz 17 gmin na terenie województw: mazowieckiego oraz podlaskiego. Realizacja budowlana jest prowadzona w podziale na dwie części:
• Zadanie 1 TG Hołowczyce – Gnaty Soczewka (ok. 72,5 km) w województwach podlaskim i mazowieckim,
• Zadanie 2 Gnaty Soczewka – do miejscowości Rudka – Skroda (ok. 84,7 km) w województwach podlaskim i mazowieckim.

Ciśnienie maksymalne w gazociągu ma wynosić 8,4 MPa. Zostanie zbudowany z rur stalowych, izolowanych od zewnątrz i wewnątrz, o średnicy 700 mm. Po ułożeniu gazociąg zostanie zakopany na głębokości 1,2 m od górnej powierzchni rury. Przed oddaniem do eksploatacji zostaną przeprowadzone testy wytrzymałości i szczelności.

Warto podkreślić, że na pięć firm pracujących nad GIPL, aż cztery to firmy polskie.

Budowa Gazociągu Polska-Litwa. Fot. Michał Perzyński

Budowa Gazociągu Polska-Litwa. Fot. Michał Perzyński

Biznes i bezpieczeństwo

Spółka Gaz-System zaprosiła dziennikarzy pod koniec września na wizytę studyjną, która odbyła się na jednym z zadań północnego odcinka inwestycji tj. Rudka-Skroda – Konopki.

W chwili obecnej na tym odcinku wykonane zostało już około 30 procent wszystkich prac. Codziennie spawanych jest około jednego kilometra rur. Gaz-System zapewnia, że wszystkie dostawy zostały już dokonane, a tempo prac pokazuje, że inwestycja zakończy się w terminie. Gaz ma popłynąć tędy w 2022 roku. – Na placu budowy nie ma zbędnych ruchów i nie ma zbędnych ludzi. Wszystko jest realizowane zgodnie z planem – mówi kierownik budowy I odcinka Grzegorz Janowski z Gaz-System. Prace poprzedziło dokładne sprawdzenie pasa montażowego pod kątem saperskim i archeologicznym. Większość prac spawalniczych została już wykonana, trwają prace przygotowawcze do układania gazociągu w wykopie. Po drodze gazociąg będzie krzyżował się z inną infrastrukturą. Przeszkody takie jak drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne są pokonywane metodami bezwykopowymi, w tym przewiduje się wykonanie dwóch mikrotuneli.

Budowa Gazociągu Polska-Litwa. Fot. Michał Perzyński

Budowa Gazociągu Polska-Litwa. Fot. Michał Perzyński

– Misją Gaz-System jest zapewnienie bezpiecznego transportu gazu ziemnego do klientów w Polsce. Działania spółki koncentrują się na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury gazowej, która umożliwi zaspokojenie obecnego i przyszłego popytu polskiej gospodarki na gaz ziemny. Aby osiągnąć ten cel realizujemy szeroki program inwestycyjny, który obejmuje m.in budowę polsko-litewskiego interkonektora gazowego. Dzięki takim projektom polski rynek gazu stanie się konkurencyjny i niezależny od nacisków politycznych czy wpływu zagranicznych monopolistów – powiedział wiceprezes Gaz-System Artur Zawartko.

Podkreślił dodatkowo, że Gazociąg Polska-Litwa jest projektem międzynarodowym, o dużym znaczeniu dla unijnego rynku gazu. Nowy gazociąg połączy systemy przesyłowe Polski i Litwy. Dzięki temu państwa bałtyckie takie jak: Litwa, Łotwa i Estonia, będą miały swobodny dostęp do gazu ziemnego od strony zachodniej Europy. – Na budowie interkonektora Polski z Litwą skorzystają też gminy, na trasie gazociągu, ponieważ co roku do ich budżetu wpływać będzie podatek od nieruchomości w wysokości do dwóch procent wartości odcinka gazociągu położonego na ich terenie. Region Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego jest najmniej zgazyfikowanym obszarem w Polsce. Rozwój infrastruktury gazowej sprawi również, że tereny te będą bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, z korzyścią dla środowiska i czystego powietrza.

Sawicki: Ostrołęka na gaz z Litwy? Gaz–System nie wyklucza