PSG gazyfikowało Orawy, następne w kolejności są m.in. Chochołów, Dział czy Piekielniki

28 września 2023, 14:45 Alert

Podczas spotkania w gminie Jabłonka Polska Spółka Gazownictwa (PSG) podsumowała prace mające na celu rozbudowę sieci gazowej w regionie Orawy. Udział wzięli przedstawiciele PSG dyrektor Paweł Firlej i członek zarządu Marian Żołyniak oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Projekt ma kosztować 26 miliony złotych.

Pierwszym etapem inwestycji była gazyfikacja gminy, jej sednem była stacja regazyfikacji LNG, koncepcję przyjęto w lutym 2019 roku a stacja zaczęła działać w grudniu 2020 roku. Następnie wybudowano stację regazyfikacyjną w Lipnicy Wielkiej. Następny etap planowany jest na nadchodzący rok, łącznie ma zostać wybudowane około 43 km stacji gazowej. Potencjał miejscowości objętych planem inwestycyjnym to 1876 przyłączeń a szacowany koszt inwestycji to ponad 26 milionów złotych.

Gazyfikacja rejonu umożliwiła dotarcie gazu nie tylko do odbiorców indywidualnych ale i administracji samorządowej, szkół, remiz i ośrodków zdrowia. Przejście na paliwo gazowe może zmniejszyć emisję i zniwelować smog, który w tym rejonie był problemem.

Dyrektor Paweł Firlej podczas spotkania podkreślił znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, jakie gwarantuje użytkownikom paliwo gazowe i rozbudowana sieć dystrybucyjna. Na poparcie swojej tezy przytoczył fakt, że wszystkie sieci elektroenergetyczne w Polsce w zeszłym roku przesyłały pakiet energii na poziomie 174 TWh, podczas gdy wszystkie sieci gazowe pośredniczyły w transporcie 220 TWh energii. Te dane pokazują, że gaz jeszcze przez długi czas będzie niezbędny dla funkcjonowania odbiorców indywidualnych i gospodarki.

Następne w kolejności są inwestycje w takich miejscowościach jak: Chochołów, Ciche – Miętustwo, Dział, Koniówka, Piekielnik, Podczerwone, Ratułów, Wróblówka, Załuczne.

Polska Spółka Gazownictwa / Marcin Karwowski

PSG inwestuje w gazyfikację Osowca