GDDKiA rozstrzyga roszczenia | Biurokracja szkodzi łupkom | Nowy prezes PR

7 czerwca 2013, 09:11 Alert

GDDKiA rozstrzyga roszczenia wszystkich wykonawców według tych samych zasad

(www.gddkia.gov.pl)

Decyzja co do możliwości zawarcia aneksu terminowego z każdym wykonawcą i na każdym kontrakcie jest poprzedzona analizą roszczeń złożonych przez wykonawcę. Analiza daje odpowiedź na pytania czy: zostaną naliczone kary umowne – jeśli roszczenia są niezasadne;  zostanie podpisany aneks – jeśli roszczenia są zasadne i Inżynier Kontraktu wskaże podstawę do ich uznania.

Biurokracja szkodzi łupkom

(Financial Times)

Do końca czerwca ma zostać przyjęte tzw. prawo łupkowe – tzn. nowe prawo geologiczne i górnicze oraz specjalny podatek od węglowodorów. Według Financial Times biurokracja opóżnia przyjęcie ustaw i w ten sposób szkodzi rozwojowi rodzącego się sektora. Problemem jest także inna, niż w USA geologia oraz słabe wyniki odwiertów. W mediach pojawiła się ostatnio plotka, jakoby po Exxon Mobil, Talisman Energy i Marathon Oil z poszukiwań gazu łupkowego na terenie Polski miał wycofać się także Chevron.

Ryszard Kuć prezesem Przewozów Regionalnych

(www.nakolei.pl/pap/wyborcza.biz/rp.pl)

Rada Nadzorcza Przewozów Regionalnych powołała na stanowisko prezesa Ryszarda Kucia, który zastąpi odwołaną 10 kwietnia br. Małgorzatę Kuczewską-Łaskę. Odwołując w kwietniu poprzednią prezes za doprowadzenie na skraj bankructwa spółkę, Rada nadzorcza powołała na to stanowisko Roberta Nowakowskiego, który miał objąć obowiązki od 2 maja.

Ryszard Kuć był do tej pory dyrektorem Warmińsko-mazurskiego Zakładu PR.

Rekord dziennego eksportu pobity

(PAP)

Gazprom wyeksportował 466 mln m3 gazu ziemnego na dobę. Jest to wynik rekordowy a zawdzięcza go niskiej temperaturze w Europie i spadku eksportu surowca z Norwegii – informuje Kommiersant. Na początku czerwca Rosjanie wysłali na Zachód o 29 procent więcej surowca niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

Pomagamy sprawdzać jakość również na drogach wojewódzkich

(www.gddkia.gov.pl)

Przedstawiciele olsztyńskiego oddziału GDDKiA oraz zarządu województwa warmińsko-mazurskiego podpisali umowę określającą zasady współpracy w zakresie wykorzystania potencjału laboratorium drogowego GDDKiA na inwestycjach prowadzonych na drogach wojewódzkich. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zaproponował marszałkom, by korzystali z laboratoriów GDDKiA.

Oettinger: My chcemy konkurencyjności, Gazprom monopolu

(PAP)

Komisarz ds. energetyki UE Gunther Oettinger stwierdził, że Unia chce odejścia od ceny gazu indeksowanej z cenami ropy naftowej. Podkreślił, że jest to ważne przede wszystkim dla Polski i państw bałtyckich, które płacą za rosyjski gaz dużo więcej, niż kraje zachodnie kupujące surowiec na rynkach spotowych. Komisarz zapowiedział, że liberalizacja europejskiego rynku gazu będzie postępować pomimo oporu.

URE: Trójpak do końca września

(NETTG)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk zapowiedział, że trójpak energetyczny powinien zostać przyjęty przed 30 września, ponieważ wtedy skończy się taryfa PGNiG. Jest to monopolista na polskim rynku gazu, który docelowo podzieli się swoim gazem z giełdą gazową tworzoną w ramach Towarowej Giełdy Energetycznej. Stanie się to w oparciu o tzw. obligo gazowe. URE chce by było jak najwyższe, PGNiG przeciwnie. Woszczyk zapowiada, że wraz z jego wprowadzeniem zwolni PGNiG z konieczności przedkładania mu taryf za gaz do zatwierdzenia.