Gogolewski: Ekolodzy chcą by EBOR przestał finansować inwestycje w energetykę węglową

4 września 2013, 11:17 Energetyka

Uczestniczące w odbywających się w tym tygodniu konsultacjach społecznych projektu polityki energetycznej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) pozarządowe organizacje ekologiczne domagają się od banku, aby zaprzestał finansowania nowych inwestycji opartych na paliwach kopalnych, przede wszystkim na węglu.

Organizacje ekologiczne podkreślają, że najważniejsze publiczne instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy czy Europejski Bank Inwestycyjny przyjęły w ostatnich miesiącach znaczące obostrzenia dla finansowania szkodliwych dla klimatu inwestycji węglowych i oczekują takich decyzji ze strony władz EBOR-u.

W ramach konsultacji społecznych polityki energetycznej EBOR-u, które odbywają się w środę w Belgradzie, w Serbii, międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną klimatu, takie jak 350.org, CEE Bankwatch Network i WWF, a także organizacje regionalne z Bałkanów: SEE Change Net, CEKOR i Fractal przekażą przedstawicielom banku podpisaną przez 16 661 osób petycję z apelem o odejście od finansowania węgla. Podobne spotkanie konsultacyjne miało miejsce w ten poniedziałek w Istambule, a kolejne odbędzie się w ten piątek w Moskwie.

– Nowa polityka energetyczna EBOR-u powstaje w ramach inicjatywy zrównoważonego rozwoju banku, stąd przejście na gospodarkę niskowęglową wydaje się być jej centralnym punktem – mówi Fidanka Bacheva-McGrath, koordynator ds. EBOR – u w CEE Bankwatch Network. Jednocześnie w jego ocenie wiele wskazuje na to, że finansowanie inwestycji węglowych zostanie tylko nieznacznie ograniczone.

Zgodnie z raportem CEE Bankwatch Network, między rokiem 2006 a 2011, kiedy obowiązywała obecna polityka energetyczna EBOR, kwota udzielanych przez niego rocznie pożyczek dla węgla wzrosła z 60 do 262 milionów euro. Pożyczki dla inwestycji w paliwa kopalne stanowiły w tym okresie 48 proc. energetycznego portfolio banku.

CEE Bankwatch Network pozytywnie ocenie działania EBOR w Polsce, bo jak twierdz, przynajmniej nieoficjalni bank nie angażuje się w inwestycje węglowe. Jednocześnie jednak oczekuje od EBOR-u również rezygnacji z finansowania inwestycji, które pośrednio wpływają na rozwój sektora węglowego. Tu ekolodzy dają przykład rozważanej obecnie przez EBOR pożyczki na rozwój sieci dystrybucji energii dla Enei, która buduje nowy blok węglowy w Kozienicach.

– Dzięki pożyczkom dla dużych spółek Skarbu Państwa, które budują lub planują budowę nowych bloków węglowych, EBOR umożliwia im przesuniecie kapitału inwestycyjnego z segmentów takich właśnie jak dystrybucja energii, w których stosunkowo łatwo uzyskać finansowanie od banków prywatnych lub z emisji obligacji na inwestycje, ku wytwarzaniu energii w oparciu o węgiel – mówi Kuba Gogolewski, koordynator ds. energii CEE Bankwatch Network.

– Gdyby spółki te nie miały możliwości pozyskania pożyczek EBORu, byłyby zmuszone eliminować projekty najbardziej ryzykowne i nierentowne, do jakich zaliczają się obecnie projekty w nowe elektrownie węglowe – dodaje Gogolewski.

CIRE