Górnictwo otrzyma ponad 30 mld zł wsparcia pomimo zastrzeżeń Senatu i Greenpeace

25 stycznia 2022, 19:45 Alert

Komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych obroniła ustawę mającą dać ponad 30 mld zł wsparcia górnictwu przed krytyką Senatu i Greenpeace.

Praktyki w kopalniach Tauron Wydobycie fot. BiznesAlert.pl
Praktyki w kopalniach Tauron Wydobycie fot. BiznesAlert.pl

Komisja odrzuciła wniosek Senatu o wycofanie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Projekt ustawy zakłada przekazanie ponad 31,2 mld złotych na rzecz redukcji wydobycia w kopalniach węgla w Polsce i uregulować zasady wsparcia wygaszania górnictwa. Wymaga zgody Komisji Europejskiej jako forma pomocy publicznej. Według Senatu pomoc zaproponowana w projekcie poselskim, którego sprawozdawcą był Grzegorz Matusiak, nie spełnia wymogów pomocy publicznej dopuszczanej przez Komisję Europejską.

– W związku ze złą sytuacją finansową sektora górnictwa, został złożony poselski projekt nowelizacji ustawy, który w latach 2022-2031 przewiduje wsparcie w wysokości 28,821 mld złotych dla bankrutujących spółek węglowych. Obejmie ona Polską Grupę Górniczą (PGG), Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj, których kopalnie mają otrzymywać tzw. dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych i na pokrycie nadzwyczajnych kosztów likwidacji – tłumaczy organizacja ekologiczna Greenpeace.- Dodatkowo, ustawa zakłada umorzenie zobowiązań spółek węglowych wobec PFR i ZUS. Jak wynika z dokumentów do których dotarł Greenpeace łączna kwota tych zobowiązań to prawie 2 miliardy złotych

Greenpeace dotarł do dokumentów Ministerstwa Aktywów Państwowych z których wynika, że planowana redukcja w poszczególnych kopalniach w latach 2022-31 jest porównywalna z tą, która miała miejsce w latach 2018-20 ale osiągnięto ją bez tak ogromnego wsparcia. – Obóz rządzący liczy, że Komisja Europejska przymknie oko na górę pieniędzy dla górnictwa, ponieważ argumentowana jest ona celem redukcji wydobycia w kopalniach. Tymczasem z dokumentów rządowych wynika, że do 2031 roku redukcja nie odbiega od dotychczasowego trendu spadku wydobycia węgla w minionych latach – powiedziała Anna Meres koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace.

Według Greenpeace, PGG zamierza do 2026 roku zredukować wydobycie zaledwie o 13 procent. Ma to kosztować podatników 13 miliardów złotych. Tymczasem latach 2018-2021 wydobycie w PGG spadło o ponad 19 procent. – W ostatecznym rozrachunku, wszystkie spółki węglowe w ciągu dekady zmniejszą wydobycie o niecałe 30 procent otrzymując wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 31,2 miliardów złotych – sumuje organizacja.

– Proces prenotyfikacyjny nie został formalnie zakończony. Komisja Europejska nie odrzuciła i nie zanegowała pomocy. Termin złożenia notyfikacji obowiązuje do końca stycznia. Kopalnia Pokój zostanie w ciągu najbliższych dni przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń  – powiedział wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Za odrzuceniem wniosku było 18 członków komisji, a przeciw 18. Trzech się wstrzymało.

Greenpeace/Mariusz Marszałkowski/Wojciech Jakóbik