ITRE za dodatkowymi środkami dla regionów górniczych

4 września 2018, 06:00
Parlament Europejski UE Unia Europejska PE

Europarlamentarzyści z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęli w poniedziałek stanowisko w sprawie zapewnienie dodatkowych środków na wsparcie dla regionów górniczych.

Wsparcie dla regionów górniczych

Przygotowanie przez Jerzego Buzka stanowisko w sprawie dodatkowych pieniędzy na wsparcie dla regionów górniczych, zostało w poniedziałek przyjęte przez europosłów komisji ITRE ogromną większością głosów.

„To jasny sygnał – również w kontekście trwających właśnie prac nad nowym budżetem unijnym na lata 2021-2027. Regiony górnicze ponoszą największe koszty gospodarczo-społeczne ambitnej polityki klimatycznej. Realizacja Porozumienia Paryskiego – a temu poświęcony będzie szczyt w Katowicach – zależeć więc będzie także od tego, na ile uda się wesprzeć wysiłki tych regionów w zakresie budowy nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego tak ważne są odpowiednie środki – przynajmniej kilka miliardów euro – na działanie unijnej Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, którą uruchomiliśmy parę miesięcy temu” – powiedział po głosowaniu Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE.

COP24

Zwrócił też uwagę na konieczność uwzględnienia w trakcie negocjacji w Katowicach głosu przemysłu – w tym sektora energetycznego, ciepłowniczego i branż energochłonnych, takich jak sektor stalowy, chemiczny czy wydobywczy. „Udało nam się to w trakcie COP19 w Warszawie, w 2013 roku. Kluczowym jest kontynuowanie tego, jeżeli odpowiedzialnie podchodzi się do setek tysięcy miejsc pracy w tych gałęziach przemysłu” – ocenił Jerzy Buzek.

W przyjętym stanowisku komisja ITRE zachęca ponadto do rozwijania czystych technologii energetycznych, w tym czystych technologii węglowych, a następnie dzielenia się nimi z innymi państwami świata – w tym największymi globalnymi emitentami. „Tylko tak możemy rzeczywiście uratować planetę, powstrzymując globalne ocieplenie. Jednocześnie to wielka szansa na przyszłość chociażby dla naszego Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach czy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), zlokalizowanego również w Polsce.

CIRE.PL