Fabryka komponentów fotowoltaicznych może powstać na Górnym Śląsku

4 września 2020, 11:15 Alert
Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki
Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki

– Przykładem realizacji projektu fotowoltaicznego jest tzw. Przemysłowy Panel PV. To inicjatywa największych dużych firm, które produkcją moduły, panele, a także tych z obszaru falowników, inwerterów, okablowania. Ten projekt zakłada budowę dużej fabryki ogniw fotowoltaicznych. Skłaniamy się do tego, aby ta fabryka powstała na Górnym Śląsku – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu pełnomocnik rząd ds. odnawialnych źródeł energii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Opusty i Mój Prąd

Zdaniem ministra Zyski, system opustów na rzecz domowych instalacji OZE, wprowadzony od 2016 roku, rozpoczął rozwój mikroinstalacji. – Systemy opustów dla domowych instalacji OZE zadziałał i prosumenci potraktowali sieć jako swoisty magazyn energii – powiedział.

Minister Zyska mówił o systemie opustów, które sprawiają, że właściciel mikroinstalacji może zużyć całą wyprodukowaną energię lub wprowadzić ją do sieci, w której jest magazynowana, i otrzymać opust. W przypadku mikroinstalacji: do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii, a powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh.

Minister Zyska powiedział, że program Mój Prąd był swoistą iskrą, która spowodowała eksplozję mikroinstalacji OZE. – W ciągu roku wpłynęło 130 tys. wniosków i już 68 tys. instalacji zostało dofinansowanych w kwocie 338 mln zł, a budżet tego programu to miliard złotych. Program może być rozliczany do pierwszego kwartału przyszłego roku. – Nie zapadały jeszcze decyzje, ale można przypuszczać, że do programu Mój Prąd zostanie dołączony komponent dotyczący punktu ładowania pojazdów elektrycznych – wskazał. Wspomniał również, że odpowiedzią na przeciążenie sieci może być plan rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a także rozwój sieci dystrybucyjnych połączonych z klastrami energii.

Przyznał, że rosnąca liczba mikroinstalacji OZE ma swoje ograniczenia. – Odciążeniu mogą służyć pojazdy elektryczne, które będą swoistym magazynem energii – dodał.

Fotowoltaika może wyprzedzić plany

W zakresie dokumentów planistycznych, minister wspomniał, że Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu zakłada wzrost instalacji fotowoltaiki o mocy 7,2 GW do 2030 roku i ponad 16 GW do 2040 roku. – Ten wynik może być większy i poziom zakładany na 2030 rok możemy osiągnąć w 2025 lub w 2026 roku – powiedział. Dodał, że nie mamy jeszcze efektu skali w przemyśle, co jednak mogą zmienić kolejne aukcje OZE, których beneficjentem mogą być instalacje fotowoltaiczne.

Fabryka PV na Górnym Śląsku

Ireneusz Zyska wypowiedział się na temat rozwoju krajowego łańcucha dostaw. Zaznaczył, że Polska, razem z Francją i Niemcami, może być liderem produkcji komponentów paneli i ogniw fotowoltaicznych, przemysłu szklarskiego oraz potencjału naukowo–badawczego. – Przykładem realizacji projektu fotowoltaicznego jest tzw. Przemysłowy Panel PV. To inicjatywa największych dużych firm, które produkcją moduły, panele, a także tych z obszaru falowników, inwerterów, okablowania. Ten projekt zakłada budowę dużej fabryki ogniw fotowoltaicznych. Skłaniamy się do tego, aby ta fabryka powstała na Górnym Śląsku – wskazał. Dodał, że może to być przykład reindustrializacji regionu i korzystania ze środków na transformację energetyczną.

Kolejne zmiany prawa są w drodze

W zakresie kolejnych zmian legislacyjnych wspomniał o podniesieniu wartości minimalnej z 500 kV do 1 MW, dla których nie trzeba uzyskać koncesji. – Dla przykładu, źródła konwencjonalne muszą ubiegać się o taką koncesję od mocy 50 MW – dodał.

Minister Zyska powiedział, że instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW nie będą musiały być już wpisane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – Chcemy ponadto drogą rozporządzenia przedłużyć aukcje od czerwca 2021 do czerwca 2026 roku. Chcemy, aby to była perspektywa kilkuletnia. Może to pozwolić na rozłożenie inwestycji na lata i łatwiejsze rozmowy z bankami o środkach – zakończył Zyska.

Bartłomiej Sawicki

Polska może zrealizować cel OZE w 2021 lub 2022 roku