Górny Śląsk przesiada się na autobusy ekologiczne

6 września 2022, 09:45 Alert

Śląskie miasta otrzymają dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o łącznej wartości ok 170 mln złotych na rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego. Chodzi tu o autobusy elektryczne i wodorowe, które poszczególne miasta planują zakupić. Inwestycja ma przynieść mieszkańcom Śląska poprawę jakości powietrza.

Autobus elektryczny produkcji Solaris for. BiznesAlert.pl

Dotacje dla Śląska na ekologiczny transport miejski

Inwestycje o łącznej wartości 170 mln będą realizowane w województwie śląskim w ramach drugiej edycji programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny. Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce tzw zielonej mobilności. W praktyce oznacza to zakup przez wybrane miasta autobusów o napędzie wykorzystującym prąd lub wodór. Środki te mają być przekazane czterem śląskim podmiotom przez NFOŚiGW zgodnie z umowami na udzielenie dotacji podpisanymi 5 września 2022 roku.

– Zakup  kilkudziesięciu nowoczesnych autobusów o napędzie elektrycznym i wodorowym wpisuje się w przyjazny środowisku naturalnemu, dynamiczny, zrównoważony rozwój regionu. Ekologiczny transport publiczny, dostępny dla mieszkańców Śląska, w tym także dla  osób z niepełnosprawnością, to poprawa jakości powietrza i codziennego życia ludzi – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dotacje przyczynią się również do rozwoju odpowiedniej infrastruktury, która jest niezbędna dla funkcjonowania autobusów elektrycznych i wodorowych. Są m.in. stacje tankowania. Należy też pamiętać, że w związku z wdrożeniem tego rozwiązania pojawia się potrzeba przeszkolenia personelu, czyli kierowców i mechaników, co również kosztuje.

– W przygotowaniu i wdrażaniu elektromobilności potrzebne są działania na poziomie lokalnym: potrzebna jest infrastruktura, rozwój transportu publicznego oraz sposobów magazynowania energii. Potrzebne są również strategie, które pozwolą realizować zadania służące poprawie jakości życia naszych obywateli – powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Śląskie miasta zainwestują w autobusy elektryczne i wodorowe

Jednym z beneficjentów dotacji jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która planuje zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii.  Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i zasilą tabory PKM Świerklańca, Katowic, Sosnowca i Gliwic. Ponadto miasto dokona zakupu  odpowiednich ładowarek. Koszt inwestycji to prawie 142 mln zł, z czego dotacja z NFOŚiGW pokrywa 90 mln zł. Inwestycja ma w założeniu ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ok. 2000 ton w ciągu roku.

Miasto Cieszyn w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 6 autobusów elektrycznych, łącznie z sześcioma punktami ładowania typu plug-in. Będą posiadały klimatyzację, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny i kasowniki biletów elektronicznych. Szacunkowo inwestycja zmniejszy emisję CO2 o 143,35 tony na rok, przy jej całkowitym koszcie rzędu 15,4 mln zł. Dotacja NFOŚiGW dla Cieszyna pokrywa 9,4 mln.

Miasto Rybnik planuje z kolei zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym, wyposażonych w monitoring, alkoblokadę oraz defibrylator. Zmniejszą one emisję CO2 generowaną przez miasto o ponad 1 344,62 tony na rok. Inwestycja pochłonie 86 mln zł, będąc dotowana przez NFOŚiGW na kwotę 45,5 mln zł.

Natomiast Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 11 autobusów elektrycznych. Zakupione pojazdy zostaną przekazane miastu Żory. Zmniejszy to emisję CO2 o 579 ton na rok, jednocześnie kosztując 35 mln zł. Dotacje pokryją 26 mln, dodając do tego pożyczkę od NFOŚiGW na wysokość 8,7 mln zł.

NFOŚiGW/Szymon Borowski

Paliwo wodorowe Orlenu zasili poznańskie autobusy