Grenevia otrzyma miliony złotych dofinansowania unijnego na rozwój wiatraków

2 lipca 2024, 11:30 Alert

Grenevia dostanie 21 mln złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na rozwój kompetencji w energetyce wiatrowej. Projekt, którego całkowita wartość to ok. 68 mln zł, wpisuje się w plany budowy polskiego wiatraka, czyli uruchomienia produkcji turbin wiatrowych, wykorzystując krajowe zasoby – podaje firma.

Turbina wiatrowa. Źródło: Grenevia
Turbina wiatrowa. Źródło: Grenevia

Grenevia podaje, że celem obecnej inwestycji jest rozwój nowych technologii i usług związanych z energią odnawialną, a w szczególności produkcja oraz naprawa elementów turbin wiatrowych i przekładni przemysłowych. W ramach projektu przewidziano m.in. zakup licencji na technologię produkcji turbiny wiatrowej oraz rozwój parku maszynowego pozwalającego na rozszerzenie zakresu produkcji i modernizacji przekładni wiatrowych. Dodatkowo planowane jest doposażenie stanowiska do badań przekładni pod obciążeniem, co pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych testów i badań.

– Przyznane dofinansowanie to wiatr w żagle naszej biznesowej transformacji, w szczególności będącego częścią Grenevii segmentu FAMUR, który sprawnie wykorzystuje swoje kompetencje i możliwości produkcyjne, by wzmacniać pozycję w obszarze OZE. Co równie ważne, realizacja całej inwestycji w bezpośredni sposób wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia – mówi Beata Zawiszowska, prezes Grenevii.

– To ważny moment. Dzięki dofinansowaniu z UE Grenevia, w ramach segmentu FAMUR, będzie mogła zrealizować ambitny projekt, który wzmacnia budowę polskiego, a tym samym europejskiego potencjału w zakresie energetyki wiatrowej, ale ma też drugi wymiar – będzie wspierał zatrudnienie w regionie mocno odczuwającym zmiany wywołane transformacją energetyczną – komentuje z kolei prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Projekt ma umożliwić przekwalifikowanie i utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy dla łącznie 100 osób.

Całkowita wartość projektu, którego pełna nazwa to „Dywersyfikacja działalności w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz wzmocnienie potencjału zatrudnienia”, to 68 077 406,53 zł, z czego 20 947 894,32 zł będzie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, pozostała część wydatków na projekt zostanie pokryta przez spółkę. Stronami umowy, podpisanej 25 czerwca 2024 roku, są Grenevia SA oraz Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – czytamy w komunikacie Grenevii.

Polski wiatrak i transformacja Famuru

Projekt stworzenia polskiego wiatraka, czyli budowy elektrowni wiatrowych w oparciu o krajową kadrę i łańcuch dostaw został zaprezentowany przez segment Grenevii Famur publicznie w lutym tego roku.

Od 2023 roku FAMUR, dostawca technologii i produktów na potrzeby sektora wydobywczego oraz energetyki wiatrowej, jest segmentem biznesowym Grenevii, w ramach którego, oprócz tradycyjnej obecności w branży wydobywczej, rozwijane są rozwiązania i usługi dla sektora wiatrowego.

Grupa Grenevia to inwestor wielkoskalowej fotowoltaiki, magazynów energii i energetyki wiatrowej. Jej działalność koncentruje się na budowie wartości segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.

Grenevia / Jędrzej Stachura

Grenevia przedstawiła wyniki za 2023 rok. Zysku netto jest lepszy niż przed rokiem