Grupa Azoty i KGHM rozmawiają o współpracy przy rozbudowie Portu Morskiego Police

15 marca 2023, 13:30 Alert

KGHM i Grupa Azoty prowadzą rozmowy o rozszerzeniu współpracy i zaangażowaniu tego pierwszego w rozbudowę Portu Morskiego Police.

Port w Policach. Fot. wikipedia
Port w Policach. Fot. wikipedia

Spółki rozmawiają o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy i zaangażowaniu KGHM Polska Miedź w rozbudowę Portu Morskiego Police, należącego do Grupy Azoty. Koncern miedziowy wyraził zainteresowanie działkami inwestycyjnymi, które z uwagi na położenie i planowaną rozbudowę infrastruktury portowej, mogą być atrakcyjne.

Tereny portu stanowią zaplecze transportowe dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Obszar zapewnia morskie możliwości eksportowe i importowe, ale częściowo też magazynowe poprzez park zbiorników surowców niezbędnych do produkcji w Policach. Po uruchomieniu nowego kompleksu Grupy Azoty – Polimerów Police, przeładunki w porcie powinny wzrosnąć o ponad 400 tys. ton w skali roku. Będzie to wzrost ok. kilkudziesięciu procent – podają Azoty.

W porcie obecnie realizowany jest projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police”, którego efektem będzie dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie budowy węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego oraz budowa nabrzeża ciężkiego (uniwersalnego). Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść 3.477.582 euro, z czego blisko 1,74 mln euro zostanie pokryte ze środków unijnych. Projekt ten został bowiem wybrany w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

KGHM realizuje zadania od eksploracji, poszukiwania i pozyskiwania surowców przez ich wydobycie, produkcję, transport, docieranie do odbiorców i interesariuszy a kończąc na odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami, tak aby możliwie ograniczać swój negatywny wpływ na otoczenie.

Port w Policach jest czwartym portem w Polsce pod względem wielkości przeładunków. Pierwotnie powstał na potrzeby transportowe miejscowych Zakładów Chemicznych Police, ale obecnie obsługuje też inne podmioty. Na jego terenie odbywa się przeładunek towarów takich jak fosforyty, apatyty ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy mineralne, amoniak i kwas siarkowy.

KGHM/Jędrzej Stachura

Chiny chcą zdominować światowy rynek kobaltu, a jego cena uległa załamaniu