Grupa Azoty przechodzi przez kryzys energetyczny suchą stopą

29 września 2022, 11:00 Alert

Grupa Azoty podaje w komunikacie, że pomimo zaburzeń rynkowych w 2022 roku spowodowanych rosyjską inwazją na Ukrainę, udało jej się zachować stabilność finansową. Grupa najbardziej odczuła podwyżkę cen gazu, która negatywnie wpłynęło na jej produkcję nawozów. Mimo to skonsolidowane przychody za pierwsze półrocze wyniosły ponad 13 mld zł. Tym samym polska spółka demonstruje swoją odporność w obliczu trudnych warunków rynkowych, celowo pogarszanych przez Rosję.

Grupa Azoty
Fot. BiznesAlert.pl

Grupa Azoty w czasach kryzysu energetycznego

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach produktów chemicznych oraz tworzyw. Wywołany i celowo podsycany przez Rosję kryzys energetyczny miał mocno uderzyć w branże, które polegają na rosyjskich węglowodorach. Taką branżą jest są właśnie nawozy, produkowane przez Grupę Azoty. Mimo to spółka wykazała swoją odporność na zawirowania rynkowe, notując zyski w drugim półroczu 2022 roku. Nie obyło się jednak bez rządowej interwencji, w wyniku której Azoty otrzymały dopłaty w najtrudniejszym momencie rekordowych cen gazu w sierpniu.

Rok 2022 był trudny dla europejskiego przemysłu i nie oszczędził również Azotów. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zawirowania rynkowe która niekorzystnie wpłynęły na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny końcowych produktów we wszystkich segmentach biznesowych. W szczególności uderzyło to w wytwórców nawozów, które są głównym produktem Grupy Azoty. Rekordowe ceny gazu w trzecim kwartale przełożyły się na uplasowanie cen nawozów na poziomach, które w trzecim kwartale przestały być akceptowalne przez klientów końcowych na rynku. W efekcie Grupa Azoty musiała podjąć decyzję o ograniczeniu produkcji w swoich trzech spółkach. Co istotne, ograniczenie produkcji zostało zaplanowane w sposób zapewniający dalszą dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, wody amoniakalnej i nitrozy. Ich brak groził zatrzymaniem produkcji w części branży spożywczej.

Trudne warunki rynkowe, panujące w 2022 roku nie były dla Grupy Azoty wystarczającą przeszkodą  w osiągnięciu stabilnych wyników finansowych. W wyniku ograniczenia eksportu spowodowanego cenami, dostawy nawozów Grupy Azoty na krajowy rynek były znacząco wyższe niż w roku ubiegłym. W pierwszym półroczu 2022 roku spółka uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13 mld zł. Z kolei jej zysk netto wyniósł 1,6 mld zł. Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miał poziom cen produktów na rynkach ukształtowany w Europie. Negatywny wpływ na wyniki grupy miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

O odporności Grupy Azoty świadczy również fakt, że mimo kryzysu dalej kontynuowała inwestycje w obrębie swojego projektu Zielone Azoty. Projekt ten zakłada dekarbonizację spółki poprzez dywersyfikację jej własnych źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. Spółka wyraziła zainteresowanie projektem budowy elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka o mocy do 270 MWp oraz integracją kapitałową z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. 

Grupa Azoty/Szymon Borowski

Grupa Azoty podsumowuje drugi kwartał i zapowiada możliwe ograniczenia produkcji