Tauron będzie walczyć z nadużyciami i zapowiada kontrole

21 sierpnia 2023, 13:00 Alert

Tauron Dystrybucja przeprowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów – poinformowała spółka w poniedziałek. Spółka wskazała, że tylko na obszarze gliwickim wykrył ponad 1,5 tys. niepoprawnych nastaw falowników i 1,6 tys. przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Tauron Dystrybucja w poniedziałkowym komunikacie zwrócił uwagę, że odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost reklamacji klientów. Dodano, że „klienci zgłaszają, że w słoneczne dni często wyłącza się ich falownik”.

Spółka podała, że autokonsumpcja energii wynosi około 20 procent. Pozostała część wyprodukowanej energii jest wprowadzana do sieci, „co powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm (dla napięcia 230V wartość w przedziale 207V – 253V, a dla napięcia 400V wartość w przedziale 360V – 440V.), a w konsekwencji wyłączenie się falownika”.

Jak dodano w komunikacie spółki, wpływające do spółki reklamacje wskazują, że niektórzy klienci zmieniają ustawienia trybu pracy falownika, aby móc generować więcej energii.

– Takie działanie jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń wszystkich osób zasilanych z danego obwodu – zaznaczył Tauron Dystrybucja.

– Innymi słowy, twój sąsiad podbija napięcie, gdy ty nie generujesz energii – wyjaśniła rzeczniczka prasowa spółki Ewa Groń.

Spółka wskazuje, że aby wyeliminować przypadki stosowanych przez właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych działań niezgodnych z prawem, spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu kontroli mikroinstalacji.

– Sprawdzamy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy – poinformowała rzeczniczka spółki.

Zaznaczono, że „biorąc pod uwagę tylko obszar gliwicki, Tauron Dystrybucja wykrył ponad 1,5 tys. niepoprawnych nastaw falowników i 1,6 tys. przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

Tauron przeznaczy ogromne środki na dopłaty do wymiany ogrzewania