GUS: Produkcja energii OZE wykazywała w ostatnich latach niewielką tendencję zwyżkową

16 stycznia 2020, 11:00 Alert
oze wiatraki fotowoltaika
fot. Pixabay

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2018 roku.

Analitycy GUS wskazują, że na przełomie ostatnich lat udział energii elektrycznej z OZE utrzymał tendencję wzrostową. Na przełomie lat 2014-2018 udział „zielonej” energii w pozyskaniu energii pierwotnej wzrósł z poziomu 12,2 do 14,46 procent.

Źródło: GUS

 W przypadku 2018 roku, produkcja energii z OZE została zdominowana przez produkcję z biopaliw stałych (69,26 procent). 12,40 procent zostało uzyskane w farmach wiatrowych oraz 10,20 procent biopaliw ciekłych. Łączna wartość energetyczna energii pierwotnej w tym roku wyniosła 371 588 TJ.

Źródło: GUS

W latach 2014–2017 produkcja energii elektrycznej z OZE stopniowo wzrastała, a w 2018 roku nastąpił jej spadek w stosunku do: 2015 roku o 4,7 procent, 2016 o 5,2 procent, 2017 o 10,4 procent. Jednocześnie w tym samym okresie następowały zmiany udziałów podstawowych nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej

Źródło: GUS

GUS wskazuje także, że krajowe zużycie energii ogółem ze źródeł odnawialnych w latach 2014-2018 wzrosło o 4,38 procent, tj. z 361 654 TJ w 2014 roku do 378 017 TJ w 2018 roku. W tym samym okresie końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych zwiększyło się o 14,63 procent, tj. z 309 100 TJ w 2014 roku do 354 331 TJ w 2018 roku.

Udział energii biopaliw stałych, wiatru, biogazu i biopaliw ciekłych w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych dla Polski i UE-28 często ulegał zmianie (w szczególności energii wiatru). W 2017 roku udział energii biopaliw stałych w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych wykazywał wyraźną tendencję spadkową w stosunku do 2014 roku. W UE-28 spadek ten wyniósł 1,2 p. procent. Największy spadek ich wykorzystania wśród wybranych krajów członkowskich nastąpił w Polsce (8,3 procent), w Finlandii (6,3 procent), w Niemczech (3,5 procent) i na Litwie (3,4 procent) Jednocześnie wzrost udziału energii biopaliw stałych wystąpił w Austrii, Czechach, Francji i Włoszech (odpowiednio o 0,9; 1,0; 1,7; i 1,8 procent).

W analizowanym okresie odnotowano stały wzrost mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących odnawialne nośniki energii. W 2018 roku łączna moc osiągalna zainstalowanych urządzeń prądotwórczych była o 48,0 procent większa w porównaniu z 2014 rokiem. Zostało również zaobserwowane znaczne zwiększenie udziału w mocy osiągalnej biopaliw stałych w porównaniu z 2014 rokiem – o 16,9 procent, wiatru – o 50,3 procent i biogazu – o 20,5 procent.

Główny Urząd Statystyczny/Patrycja Rapacka