Haładyj: planowane regulacje przyspieszą obrót gospodarczy

5 lutego 2015, 15:00 Drogi

Nowe prawo restrukturyzacyjne, upowszechnianie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych oraz usprawnienie systemu wymiany informacji gospodarczych to inicjatywy legislacyjne, tworzone lub współtworzone przez Ministerstwo Gospodarki, których celem jest usprawnienie obrotu gospodarczego. O założeniach i przewidywanych skutkach projektowanych regulacji mówił 3 lutego 2015 r. podczas Kongresu Sędziów Gospodarczych, który odbył się w Sądzie Najwyższym, podsekretarz stanu w MG Mariusz Haładyj.

– Sytuacje sporne są immanentną cechą obrotu gospodarczego, chcemy jednak udostępnić przedsiębiorcom takie narzędzia prawne, które pozwolą uniknąć trudnych sytuacji lub rozwiązywać je bez zrywania relacji biznesowych – powiedział wiceminister Haładyj. Zaznaczył, że wsparcie przedsiębiorców w tym zakresie wymaga kompleksowych działań prawnych.

Przypomniał, że Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki przygotowało nowe prawo restrukturyzacyjne. Głównym założeniem projektu, który jest obecnie procedowany w Sejmie, jest wprowadzenie instrumentów prawnych pozwalających na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika. Ważnym aspektem jest również realizacja polityki nowej szansy wobec przedsiębiorców, którzy chcą powrócić do obrotu gospodarczego.

– Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika jest w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze dla samych wierzycieli niż jego likwidacja – ocenił wiceminister. – Oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz daje możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów – dodał.

We współpracy z resortem sprawiedliwości MG opracowało również projekt założeń do ustawy o polubownych metodach rozwiązywania sporów który 7 stycznia 2015 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Głównym celem opracowywanej ustawy jest upowszechnienie metod rozwiązywania sporów takich jak mediacja czy arbitraż w sprawach cywilnych, szczególnie między przedsiębiorcami.

Jako trzeci element kompleksowych działań prawnych wspierających przedsiębiorców w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji biznesowych, podsekretarz stanu w MG wymienił rozwiązania zaproponowane przez resort gospodarki w ramach nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

– Polubowne rozwiązania ułatwią przedsiębiorcom rozwiązywanie sporów gospodarczych i pozwolą na kontynuowanie współpracy – ocenił wiceminister. – Zmiana ustawy o wymianie informacji gospodarczej wzmocni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – dodał.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki