Inteligentne kopalnie i zgazowanie węgla. Ministerstwo energii naciska na innowacje (RELACJA)

16 maja 2017, 13:00 Energetyka
Michał Kurtyka
Michał Kurtyka, fot. Ministerstwo Energii

Kierunki rozwoju innowacji w energetyce wskazane w trakcie spotkania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego poświęconego prezentacji przygotowanego przez ME dokumentu pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” (KRIE).

Prezentującymi te kierunki byli minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Michał Kurtyka.

Wspomniane kierunki to rozwój inteligentnego oprogramowania, zapewnienie cyberbezpieczeństwa, stabilizacja całego systemu. – Chcemy promować nowe sposoby pozyskiwania energii, w tym wykorzystywać metan – mówili przedstawiciele Ministerstwa Energii.

Jednym z elementów zmiany w polskiej energetyce ma być rozwój koncepcji inteligentnej kopalni. Plany przedstawione przez Ministerstwo Energii wydają się ambitne. Mają się w nich pojawić m.in. nowe koncepcje węglowodorowe, geotermię. Mają być także, w reszcie, doskonalone technologie poszukiwawcze i wydobywcze węglowodoru.

– Musimy się umieć na tym skupić – powiedział Michał Kurtyka.

Dywersyfikacja rodzimych technologii ma być kluczowa w kontekście szerokich zmian, nad którymi pracuje wiele resortów. Ministerstwo Energii chce być prekursorem i inicjować zmiany. Szansami mają być elektromobilność, ale także elektroenergetyka i rozwój branży paliwowej o tym mówił minister Tchórzewski. Poszukiwania większego potencjału intelektualnego mają nas wkrótce doprowadzić do tego by wyspecjalizować się np. w produkcji reaktorów wysokotemperaturowych (HTR).

Pięć motorów rozwoju innowacji energetycznych to: według Ministerstwa Energii wsparcie dla spółek energetycznych, koordynacja badań i praca nad innowacjami, koncentracja finansowania, promocja i edukacja, rozwój i ekspansja na polach międzynarodowych – to wachlarz działań opisanych w dokumencie Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych.

– Naszym zadaniem jest uruchomienie dyskusji – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii RP.

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie i rozwiązania. Dlatego szukamy odmiennych od dotychczasowych modeli działania – powiedział minister.

– Dzięki rozwiązaniom, które dziś przedstawiamy, chcemy wzmocnić konkurencyjność polskiej energetyki. Zamierzamy to osiągnąć m.in poprzez wykorzystanie rodzimych innowacji dla rozwoju przemysłowego, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i surowców oraz synergię w działaniu przedsiębiorstw, instytucji publicznych i nauki – ocenił szef ME.

– Naszym celem jest także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślał z kolei wiceminister Michał Kurtyka, który przedstawił dokument.

Zaznaczył, że celem zaprezentowanych rozwiązań jest pobudzenie innowacji i nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary sektora przy jednoczesnym zwiększeniu rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego.

Zdaniem wiceministra kryterium oceny podjęcia innowacji w energetyce powinna być możliwość uzyskania zaawansowanych technologicznie produktów i usług. Te z kolei gwarantują ciągłość procesu i wymuszają myślenie o innowacyjności jako o naturalnym i koniecznym elemencie zmian w sektorze.

Podsekretarz stanu w ME zauważył, że KRIE w sposób kompleksowy opisują optymalny model rozwoju innowacji w Polsce. – Myślimy o tym obszarze zarówno od strony technologii, procesów, źródeł i modeli finansowania jak i implementacji nowych rozwiązań. – mówił. – Dokument zawiera też listę wskaźników związanych z innowacjami i rozwojem nowych modeli biznesowych – dodał.