Invenergy składa pozew przeciwko Enerdze, chce 32 mln zł odszkodowania

31 sierpnia 2017, 09:00 Alert
Energa
fot. Energa

Spółka zależna amerykańskiej spółki energetycznej Invenergy wystąpiła z powództwem przeciwko Energa-Obrót, żądając zapłaty 32 mln zł odszkodowania w związku z odmową wywiązania się przez Energę z zobowiązań wynikających z korzystnego dla Invenergy wyroku Sądu Najwyższego – podała Invenergy w komunikacie prasowym.

Invenergy, amerykańska spółka energetyczna o światowym zasięgu, ogłosiła dzisiaj, że za pośrednictwem swojej spółki zależnej wystąpiła z powództwem przeciwko Energa-Obrót S.A.. Spółka ta wchodzi w skład Grupy Energa, będącej jednym z czterech wielkich przedsiębiorstw energetycznych pozostających pod kontrolą Państwa. Powództwo obejmuje żądanie zapłaty 32 milionów złotych, jako odszkodowania w związku z odmową wywiązania się przez Energę z zobowiązań wynikających z korzystnego dla Invenergy wyroku Sądu Najwyższego.

Na początku 2013 roku Energa rozwiązała długoterminową umowę o sprzedaż zielonych certyfikatów, zawartą z należącą do Invenergy spółką wiatrową. W wyniku tego działania Invenergy dążyła na drodze sądowej do uznania rozwiązania tej umowy za bezskuteczne. We wrześniu 2016 roku polski Sąd Najwyższy orzekł na rzecz Invenergy, uznając, że Energa nie miała prawa do jednostronnego zakończenia obowiązywania umowy „bez uzasadniającej to doniosłej przyczyny w świetle interesów obu stron”. W następstwie tego wyroku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok, w którym orzekł, że rozwiązanie przez Energę umowy o sprzedaż zielonych certyfikatów nie wywarło skutków prawnych.

Energa postanowiła jednak świadomie zignorować swoje zobowiązania wynikające z umowy, a obecne także z wyroku sądu. Bezprawna próba rozwiązania przez Energę długoterminowej umowy, a następnie jej odmowa zastosowania się do wyroków sądowych, przypominają działania podjęte przez państwową spółkę Tauron, wobec której Invenergy wystąpiła niedawno z czterema podobnymi pozwami.

„W obliczu kolejnego przypadku, kiedy to podmiot pozostający pod kontrolą Państwa jawne ignoruje zasadę państwa prawa oraz nienaruszalności umów, potencjalni inwestorzy powinni zastanowić się, czy Polska jest bezpiecznym miejscem na lokowanie swoich pieniędzy. Decyzja polskiej firmy państwowej o zignorowaniu wyroku polskiego Sądu Najwyższego podkreśla obecną niestabilność środowiska inwestycyjnego w Polsce” powiedział Michael Blazer, Chief Legal Officer Invenergy.

Polska Agencja Prasowa/Invenergy