TAG: Proces sądowy

Spółka zależna amerykańskiej spółki energetycznej Invenergy wystąpiła z powództwem przeciwko Energa-Obrót, żądając zapłaty 32 mln zł […]
Pękanino Wind Invest domaga się od Tauronu zapłaty 28,5 mln zł odszkodowania – podał Tauron w komunikacie.
Dobiesław Wind Invest domaga się od Tauronu zapłaty 34,7 mln zł odszkodowania – podał Tauron w komunikacie.
Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił powództwo chorzowskiej spółki Euro-Grupa, która kwestionowała podwyższenie kapitału zakładowego Huty […]
Mostostal Warszawa otrzymał od spółki Energa Kogeneracja pozew o zapłatę 106,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami – podał Mostostal w […]
Siemens podał do sądu w Moskwie rosyjskie joint venture Siemens Gas Turbine Technologies LLC, w którym ma 65 proc. udziałów oraz rosyjskie […]