Iran zainteresowany Via Carpathią. Polska poszukuje unijnego finansowania

19 maja 2016, 16:45 Alert
Via Carpatia

(Polska Agencja Prasowa/Polskie Radio/Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa przymierza się, aby spróbować finansować pewną część szlaku Via Carpatia ze środków planu Junckera – poinformował w czwartek w Katowicach wiceminister Piotr Stomma.Wiceminister przypomniał także, że Iran jest zainteresowany współpracą z grupą państw deklarujących współpracę w ramach szlaku Via Carpatia. 

Podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Stomma mówił m.in. o zacieśnianiu współpracy w dziedzinie infrastruktury transportowej w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

– Mamy tutaj Partnerstwo Wschodnie, mamy Współpracę Karpacką, mamy wreszcie korytarze transportowe – wypada tutaj wspomnieć o korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Kraje Europy Centralnej dokonały w ostatnich latach znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej. Oczywiście Polska jest tutaj bardzo aktywna – do tego stopnia, że mamy pomysły, żeby wręcz korygować sieć europejskich korytarzy transportowych – zaznaczył wiceminister.

– Szlak Via Carpatia, polskie S19, jest tutaj kandydatem, żeby ten ciąg komunikacyjny stał się korytarzem bazowym sieci TEN-T – przypomniał.

– Jeżeli chodzi o finansowanie, ideą potwierdzenia deklaracji łańcuckiej z 2006 r. po latach bezczynności było to, aby nadrobić czas stracony i wspólnie przy okazji planowanej za parę lat rewizji sieci TEN-T uzyskać status dla całego korytarza Via Carpatia, jako korytarza sieci bazowej, co ułatwi finansowanie – dodał Stomma.

Podkreślił jednocześnie, że zgodnie z intencjami strony polskiej, finansowanie może pochodzić też z innych źródeł. – Różne krajowe projekty państw uczestniczących w tym projekcie mogą wpisywać się w nasz wspólny projekt międzynarodowy, a także jesteśmy aktualnie zachęcani i przymierzamy się do tego, żeby próbować finansować Via Carpatię z funduszu EFIS, czyli ze środków planu Junckera – wskazał.

Nadzieje pokładane w Via Carpatia

Resort infrastruktury i budownictwa ma nadzieję, że Via Carpatia stanie się wydajnym korytarzem łączącym polskie porty z największymi centrami gospodarczymi Europy Środkowo-Wschodniej, ale też Wiedniem i północnymi Włochami. – Z punktu widzenia Europy Środkowej szczególnie istotne jest wzmacnianie funkcji tranzytowych tych korytarzy na osi północ–południe jako podstawy wzmacniania związków gospodarczych – zaznaczył Stomma.

Podkreślił, że współpraca związana z korytarzami w tym regionie, w tym przebiegającymi przez Polskę, konkretyzuje się, a w tym kontekście projekt Via Carpatia „jest na początku nowej fazy swojego rozwoju”; powiększa się bowiem grono państw zainteresowanych ideą. Wiceminister nawiązał tu m.in. do niedawnego potwierdzenia przez Iran zainteresowania współpracą z grupą państw deklarujących współpracę w ramach szlaku Via Carpatia.
Projekt musi wiązać się z rozwojem aktywności gospodarczej

Stomma podkreślił też, że projekt ten nie może być jedynie „infrastrukturą dla samej infrastruktury” – musi wiązać się z rozwojem aktywności gospodarczej i lepszą obsługą generatorów ruchu.

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa akcentuje, że trasa Via Carpatia to jeden z najważniejszych projektów dla resortu. We wtorek minister Andrzej Adamczyk mówił, że Via Carpatia to „wielki projekt komunikacyjny – drogi ekspresowej, która ma z założenia nie tylko ożywić województwa wschodnie, ale przede wszystkim wytworzyć oś komunikacyjną, gospodarczą, transportową północ-południe”.

– Żadna z tej osi praktycznie nie była realizowana pomimo ośmioletniego wysiłku, nie mamy zakończonych inwestycji na osi północ-południe, nie ma przejezdności od Bałtyku do południowej granicy państwa – zaznaczył minister.

Zmiany w polskim prawie

Decyzją podjętą dzisiaj przez ministra infrastruktury i transportu wprowadzono zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dotyczą:

  • Ełk (S61) – Knyszyn (S19),
  • S52 Bielsko-Biała (obecnie S69) – Głogoczów (S7),
  • S52 Północna Obwodnica Krakowa (A4) – (S7).

W konsekwencji wprowadzonych dziś zmian docelowa długość sieci dróg ekspresowych wzrośnie do ok. 5650 km, natomiast długość autostrad pozostanie bez zmian (ok. 2000 km).

Rozporządzenie zmieniono ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości trasy via Carpatia drogą o wysokich parametrach. Dzięki nowemu odcinkowi S16 powstanie połączenie międzynarodowych szlaków drogowych via Carpatia i via Baltica.

Zmiana ta stanowi kontynuację działań podjętych przez resort infrastruktury i budownictwa, zmierzających do skoordynowania realizacji tego ważnego szlaku międzynarodowego. W marcu 2016 r. w MIB odbyła się konferencja z udziałem ministrów ds. transportu krajów, przez które przebiega via Carpatia. Podczas spotkania podpisano deklarację o dalszej współpracy w rozwoju korytarza oraz aktualizacji jego przebiegu. Nowe połączenie północy z południem Europy, integrujące systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, utworzenie pewnego i bezpiecznego korytarza transportowego na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej oraz rozwój wymiany gospodarczej między krajami Regionu Bałtyckiego i Regionu Karpackiego to główne cele międzynarodowego szlaku drogowego via Carpatia.