Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wdraża nowy model raportowania danych

8 lipca 2021, 16:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) rozpoczyna raportowanie informacji, parametrów i statystyk z obszaru zarządzania ryzykiem – podaje Towarowa Giełda Energii (TGE). Proces ten będzie realizowany w cyklach kwartalnych w międzynarodowym formacie przeznaczonym dla izb rozliczeniowych, zgodnie z wytycznymi Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties (PQD).

TGE podaje, że wdrażany mechanizm raportowania jest zgodny z wytycznymi Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (CPMI-IOSCO). Dane publikowane na stronie internetowej IRGiT będą obejmowały m.in.: zagregowane statystyki dotyczące poziomu rozliczanych transakcji i statystyki związane z łącznymi poziomami zgromadzonych zabezpieczeń, komunikaty o ekspozycji na ryzyko kredytowe, szczegółowe parametry modelu zabezpieczeń, a także informacje o strukturze członków izby.

– W ramach rozwoju naszej oferty mocno koncentrujemy się na zwiększaniu przejrzystości stosowanych przez nas systemów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że funkcjonowanie izb rozliczeniowych jest dość skomplikowane, dlatego tym bardziej zależy nam na wspieraniu klientów w lepszym zrozumieniu naszego działania na poziomie szczegółowym. Jestem przekonany, że raporty PQD staną się istotnym narzędziem pozwalającym na dokładną analizę skali ryzyka, jak również na ocenę poszczególnych modeli wykorzystywanych w ramach systemu zarządzania nim. Wierzę, że nowo uruchomione narzędzie stanie się źródłem informacji dla naszych Członków, regulatorów, współpracujących banków, zagranicznych partnerów biznesowych i stowarzyszeń międzynarodowych, w których funkcjonujemy – powiedział Łukasz Goliszewski, wiceprezes IRGiT.

Sposób udostępniania danych będzie zgodny z wystandaryzowanym formatem, opracowanym przez międzynarodowe stowarzyszenia izb rozliczeniowych, przy czym zbiorcze statystyki wszystkich instytucji publikujących raporty są dostępne na stronach internetowych Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH i Światowego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP12. Wprowadzenie raportowania ułatwi dostęp do danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym w szczególności klientom IRGiT, a także, dzięki zastosowaniu jednolitego podejścia do sposobu przekazywania informacji, umożliwi porównanie do innych izb rozliczeniowych na całym świecie zrzeszonych w CCP12.

29 lipca 2021 roku IRGiT planuje zorganizować specjalne webinarium dla wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów nowego modelu raportowania.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

TGE podsumowała czerwiec 2021 roku. Wzrosły ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej