Jerzy Buzek będzie nadzorował przepisy o transformacji sektora gazowego kluczowe dla Polski

16 lutego 2022, 13:00 Alert

Były premier Jerzy Buzek został wybrany sprawzodawcą Parlamentu Europejskiego ws. kluczowego rozporządzenia nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych. Dodatkowo poprowadzi on w imieniu Europejskiej Partii Ludowej prace nad dyrektywą na ten sam temat. Te przepisy są niezbędne między innymi do przeprowadzenia transformacji energetycznej sektora gazowego w Polsce, który będzie wykorzystywał gaz ziemny w okresie przejściowym, a potem sięgnie po gazy odnawialne: wodór i biometan.

Jerzy Buzek (EPP, PL),

Tak zwany Pakiet Wodorowo-Gazowy proponuje m.in. szereg ułatwień w dostępie do sieci dla gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz system certyfikacji tych gazów. Ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE przez strategiczne podejście do magazynów tego paliwa i wprowadzenie ograniczeń w zawieraniu kontraktów długoterminowych na gaz ziemny. Wraca też do pomysłu wspólnych jego zakupów – zgłoszonego przez Jerzego Buzka i Jacquesa Delorsa, jako jeden z filarów Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, w 2010 roku. Pakiet ma ponadto stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju gospodarki wodorowej.

– Wodór może stać się jednym z głównych nośników energii XXI w. oraz kluczem do zielonej reindustrializacji i obniżania emisji w wielu sektorach gospodarki – przemyśle energochłonnym, ciepłownictwie, transporcie. To czy i na ile będzie to także udziałem Polski, decyduje się tu i teraz. To kluczowe również dla regionów takich, jak Śląsk i Zagłębie – to szansa na ich sprawiedliwą i efektywną transformację, zrównoważony rozwój i nowe, trwałe miejsca pracy. To jeszcze jeden powód czemu te propozycje legislacyjne są tak potrzebne i ważne – ocenił Jerzy Buzek.

Oba akty prawne to część pakietu Fit for 55. Ma on pomóc Unii Europejskiej zrealizować cel co najmniej 55 procent redukcji emisji CO2 do 2030 roku.

– To wyraz ogromnego zaufania koleżanek i kolegów, ale i – wielka odpowiedzialność. Sprawa jest niezwykle ważna, również dla Polski – z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze – wciąż aktualne są wyzwania związane z bezpieczeństwem dostaw gazu, sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej właśnie nam o tym przypomina. Po drugie – gaz będzie miał istotne znaczenie w naszej transformacji energetycznej i odchodzeniu od węgla, zwłaszcza w ciepłownictwie. W krótszej perspektywie będzie to gaz ziemny, w dłuższej – coraz bardziej gazy niskoemisyjne: wodór, biogaz, biometan. Niezbędne jest jednak zapewnienie jasnych ram prawnych, warunków do rozwoju infrastruktury i sieci. I po trzecie – w sercu tych działań powinna być zawsze troska o konsumentów i przeciwdziałanie szokom cenowym. Nikt nie może być dziś w Unii zmuszany do wyboru między opłaceniem rachunku za ogrzewanie a zakupem jedzenia czy leków – podkreślił były premier RP.

Europejska Partia Ludowa/Mariusz Marszałkowski