Jest nowy wariant budowy linii 400 kV Piła – Plewiska

16 czerwca 2016, 10:00 Alert
energetyka energia pylon kabel

(Polska Głos Wielkopolski/CIRE)

Jak czytamy w „Polsce Głosie Wielkopolskim”, podczas spotkania u wojewody wielkopolskiego, PSE zaprezentowało nowy wariant przebiegu linii energetycznej 400 kV. Słupy miałyby stanąć m.in. w Szamotułach. Część mieszkańców chciałaby jednak poprowadzenia linii po trasie istniejącej już linii 220 kV.

Zaprezentowany wariant jest dłuższy o 5 kilometrów i będzie wynosił 91,6 km. Wprawdzie omija tereny cenne środowiskowo, ale zarazem przewiduje przebieg przez gminy, na których dotychczas nie była poprowadzona linia 220 kV z Piły do Plewisk jak Szamotuły czy Kaźmierz – napisała gazeta.

– W stu procentach ze starą trasą linii 220 kV nowa pokrywa się w Dopiewie, Komornikach, a w Tarnowie Podgórnym w 90 procentach. W większości staraliśmy się wytyczyć ją przez obszary rolne, niezabudowane, tereny nieobjęte ochroną Natura 2000. Natomiast w Rokietnicy nowa linia 400 kV poprowadzona będzie po zachodniej stronie gminy, przez Przybrodę, Mrowino, Napachanie – tłumaczył dziennikowi Piotr Mucha, dyrektor ds. formalno-prawnych firmy Inplus Energetyka, wykonawcy projektu.