Jest odpowiedź na kilkusetprocentowe podwyżki cen gazu. Pomoc nadejdzie z Sejmu

4 stycznia 2022, 20:15 Alert

Drożyna na rynku gazu uderzyła najbardziej w odbiorców innych niż indywidualni, nieobjętych taryfami Urzędu Regulacji Energetyki. Doświadczyli kilkusetprocentowych podwyżek cen tego paliwa. Teraz w Sejmie ma pojawić się dla nich wsparcie.

Polska Agencja Prasowa cytuje ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który zapowiedział objęcie wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni taryfami gazowymi w ramach zmiany prawa, która ma zostać przyjęta przez Sejm w przyszłym tygodniu.

– przygotowaliśmy projekt zakładający, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą objęte taryfami na gaz, a lokale użytkowe będą odrębnie zgłaszane; myślę, że Sejm przyjmie zmiany w przyszłym tygodniu – miał powiedzieć minister aktywów państwowych Jacek Sasin cytowany przez PAP.

PAP przypomina, że PGNiG informował, że podwyżki cen gazu wynikają z nowej taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. URE przekonywał jednak, że średnio rachunki pójdą w górę o 54 procent. Tak PGNiG Obrót Detaliczny tłumaczyło na Twitterze wielkie podwyżki dla wspólnot i spółdzielni: „W przypadku klientów biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny obowiązują cenniki kształtowane w oparciu o bieżącą sytuację rynkową, w tym o notowania gazu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), które w ostatnim czasie osiągają historycznie wysokie poziomy”. PGNiG zwróciło jednocześnie uwagę, że w dniu 21.12.2021 roku cena paliwa gazowego (spot) na TGE była blisko 750 proc. wyższa od tej z 21.12.2020 roku oraz blisko 1000 procent wyższa od ceny z 21.12.2019 roku. Wyjaśniło również, że rekordowe wzrosty na giełdach w Europie i Polsce wynikają przede wszystkim z bardzo wysokiego zapotrzebowania europejskich gospodarek na gaz ziemny.

Jacek Sasin zapowiedział we wtorek w TVP Info, że nowe, szykowane przez rząd rozwiązanie polega na tym, że spółdzielnie i wspólnoty zostaną co do zasady uznane za zbiory lokali mieszkalnych i w związku z tym automatycznie zostaną objęte taryfami na gaz. Obowiązek zgłaszania w celu wyłączenia spod taryfy będzie dotyczył lokali użytkowych, sklepów itp. Jego zdaniem to rozwiązanie powinno zostać przyjęte na następnym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. – Przepisy mają obowiązywać wstecznie, od 1 stycznia – dodał.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Prywatyzacja polityki gazowej w Polsce a la Gazprom