Blokada dostaw węgla przez związkowców póki co nie szkodzi elektrowniom, ale rośnie zagrożenie

5 stycznia 2022, 06:00 Alert

Blokada związkowa dostaw węgla Polskiej Grupy Górniczej póki co nie zaszkodziła Polskiej Grupie Energetycznej oraz Tauronowi. Jednak większość bloków Elektrowni Kozienice pozostanie wyłączona w tym tygodniu. PSE ostrzegają przed problemami z odbudową zapasów węgla.

Węgiel. Fot. Węglokoks
Węgiel. Fot. Węglokoks

Polska Grupa Górnicza zapewnia, że nie zabraknie węgla elektrowniom Polskiej Grupy Energetycznej. Tauron nie odnotował problemów pracy jego obiektom. Trwa blokada dostaw węgla z Polskiej Grupy Górniczej przez związki zawodowe domagające się rekompensaty za pracę górników w weekendy od września do grudnia oraz podniesienia funduszu płac. Następne rozmowy odbędą się 10 stycznia.

Tauron nie ma problemów z dostawami węgla, bo te z Polskiej Grupy Górniczej stanowią jedną trzecią zapotrzebowania. Reszta pochodzi z kopalni Taurona w Jaworznie, Brzeszczach oraz Libiążu. Polska Grupa Energetyczna zapewnia, że jest przygotowana na ograniczenia dostaw. Enea sygnalizowała BiznesAlert.pl, że znaczny wzrost zapotrzebowania na energię w grudniu 2021 roku pozbawił ją niezbędnych zapasów i był to jeden z powodu przestoju bloków Elektrowni Kozienice. – Postoje są spowodowane remontami bieżącymi oraz ograniczeniami związanymi z obniżeniem zapasów paliwa. Sytuacja wynika z istotnego wzrostu produkcji energii elektrycznej w związku ze znacznie wyższym niż planowane zapotrzebowaniem Krajowego Systemu Energetycznego – tłumaczyła Enea. Informacje Towarowej Giełdy Energii o ubytkach mocy sugerują, że większość bloków Elektrowni Kozienice pozostanie wyłączona do końca tygodnia.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ostrzegają przed problemami z odbudową zapasów. – Obecnie w wielu elektrowniach zapasy węgla kamiennego są poniżej zapasów minimalnych wymaganych przez prawo, co stwarza ryzyka dla ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wszelkie zakłócenia dostaw węgla mogą przeszkodzić w odbudowie zapasów paliwa niezbędnego do stabilnej pracy kilku krajowych elektrowni – powiedziała rzecznik PSE Beata Jarosz-Dziekanowska. PSE są odpowiedzialne za utrzymanie odpowiednich rezerw mocy w systemie. Łagodniejsza pogoda zmniejsza zapotrzebowanie na energię.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

Zapasy węgla w Polsce kurczą się przez rosnące zapotrzebowanie, więc import będzie rósł