JSW na zakręcie. Trwa restrukturyzacja

29 kwietnia 2016, 10:30

(Jastrzębska Spółka Węglowa)

W minionym roku na niekorzyść GK JSW działało utrzymujące się globalne spowolnienie gospodarcze, istotnie spadające z kwartału na kwartał ceny podstawowych produktów JSW, przerwa w wydobyciu związana z dwutygodniowym strajkiem, zagrożenie utratą płynności finansowej i ryzyko postawienia przez banki w stan wymagalności zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Działająca w tak skrajnie niekorzystnych warunkach rynkowych grupa JSW musiała podjąć dalsze radykalne działania obniżające koszty funkcjonowania i ograniczające wypływ gotówki. Dzięki szeroko zakrojonym oszczędnościom udało się obniżyć jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla  do poziomu 307,10 zł na tonę, a więc o ponad 13 procent w stosunku do 2014 roku. Obniżeniu o 4,7 procent uległ również jednostkowy gotówkowy koszt produkcji koksu W 2015 roku zatrudnienie w grupie zmniejszyło się z 34 120 osób do 32 172 osób, natomiast nakłady na inwestycje w całej GK JSW zostały obniżone łącznie o 37,3 procent.

– W tym roku kontynuujemy działania restrukturyzacyjne, szukamy dodatkowych oszczędności, radykalnie ograniczamy wydatki nie związane z podstawową działalnością i prowadzimy rozmowy z potencjalnymi nabywcami części aktywów przeznaczonych do zbycia. To pozwoli nam odzyskać równowagę finansową, szczególnie że obserwujemy już stabilizację na rynku cen węgli, a nawet widzimy szansę na lekki wzrost – podkreśla Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

W 2015 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,3 mln ton węgla, w tym 11,2 mln ton koksowego
i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie została zrealizowana na poziomie 16,6 mln ton.

W segmencie koksowym wolumen sprzedaży koksu zmniejszył się w całym roku o 3,5% procent w porównaniu z 2014 rokiem, zaś produkcja koksu była wyższa o 5,1 procent, osiągając poziom 4,2 mln ton. Średnio ceny koksu spadły o prawie 3 procent, co przyczyniło się do niższych o 12,5 procent przychodów w tym segmencie.