Związki w JSW grożą strajkiem. Spółka chce dalej rozmawiać

29 czerwca 2021, 11:45 Alert

– JSW z rozczarowaniem przyjmuje postawę trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, które zapowiadając protesty dążą do eskalacji niepokojów społecznych. Nie można mówić, że nie prowadzimy dialogu – mówi Barbara Piontek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

fot. Dawid Lach / JSW

Rozmowy JSW i związkowców

JSW zapowiada podwyżki dla wszystkich pracowników o 3,4 procent od lipca 2021 roku. – To maksymalne podwyżki, na które nas stać. Przedłużyliśmy załodze także zapewnienie pracy o 10 lat. Rozmawiamy ze stroną społeczną JSW. Nie można mówić, że nie prowadzimy dialogu – podkreśla prezes Barbara Piontek.

31 marca 2021 roku odbyło się np. spotkanie przedstawicieli nowego zarządu JSW i Reprezentatywnych Organizacji Związkowych (ROZ) ws. przedłużenia gwarancji zatrudnienia. Strony z inicjatywy zarządu JSW podpisały porozumienie zapewniające pracownikom Spółki gwarancję pracy na 10 lat. Treść porozumienia była analogiczna do poprzednio obowiązującej.

Piątego maja 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie ze związkami zawodowymi, na które zaproszono wszystkie 64 organizacje związkowe działające w JSW. Tematem była propozycja kształtowania wynagrodzeń i systemu premiowego na kolejne lata. Projekty zostały przedyskutowane ze wszystkimi związkami zawodowymi. Kolejne spotkanie odbyło się siódmego czerwca 2021 roku. – Były propozycje zmian, zostały przedstawione nowe projekty porozumienia płacowego i ustalono kolejne spotkanie na siódmego lipca 2021 roku – podaje JSW.

JSW podaje, że odbyła też m.in. pięć spotkań z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi poświęconych tematowi porozumienia z 2020 roku dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o 4 procent, czego domagają się ROZ. 15 czerwca 2021 roku spółka przedstawiła ROZ wyniki raportu prawnego ws. porozumienia z 2020 roku, z którego wynika, że istnieją zasadne podstawy do twierdzenia, że porozumienie nie zostało zawarte – twierdzi JSW.

15 czerwca podczas spotkania z ROZ, na którym podtrzymano stanowiska, strony podpisały protokół rozbieżności i zwróciły się do ministra aktywów państwowych o wyznaczenie mediatora. Oznacza to, że nadal trwa dialog społeczny, lecz teraz już na drugim etapie, czyli mediacji – czytamy w komunikacie JSW.

– Mając uzasadnione wątpliwości dotyczące wiarygodności porozumienia dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o cztery procent, JSW, zgodnie z zapowiedziami, już 16 kwietnia 2021 roku powołała zespół roboczy ds. wyjaśnienia okoliczności prawnych i faktycznych w przedmiocie porozumienia z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku. Zespół złożony m.in. z radców prawnych i adwokatów z trzech różnych kancelarii prawnych, analizując fakty, ustalił, że porozumienie mogło być jedynie projektowanym dokumentem i nie wywołuje skutków prawnych – komunikuje JSW..

Zespół zarekomendował JSW wystąpienie do Sądu Powszechnego o ustalenie nieistnienia porozumienia w celu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia charakteru prawnego dokumentu oraz wynikających z niego skutków. – Realizacja porozumienia i wynikających z niego oczekiwań finansowych formułowanych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe – bez jednoznacznego i obiektywnego wyjaśnienia kwestii istnienia i skuteczności prawnej Porozumienia – co w okolicznościach sprawy może nastąpić wyłącznie przez niezależny i niezawisły Sąd Powszechny dysponujący ku temu odpowiednim instrumentarium – niesie za sobą istotne ryzyko przypisania zarządowi odpowiedzialności karnej – brzmi rekomendacja.

W nawiązaniu do tych rekomendacji Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia przez właściwy sąd – czytamy w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa/Jędrzej Stachura

JSW nie chce kopalń Taurona i innych spółek górniczych