Rusza przetarg na kanalizację atomu w Polsce

19 grudnia 2022, 06:45 Alert

14 grudnia Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiły przetarg na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz pozwolenia na budowę instalacji zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na potrzeby przygotowania placu budowy oraz budowy obiektów elektrowni jądrowej w Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Mapa z lokalizacją dróg wokół polskiej elektrowni jądrowej. Fot. Polskie Elektrownie Jądrowe.
Mapa z lokalizacją dróg wokół polskiej elektrowni jądrowej. Fot. Polskie Elektrownie Jądrowe.

W ramach opracowania zostaną wykonane: projekt robót geologicznych, 4 otwory studzienne o głębokości do 160 m oraz opracowania potrzebne do złożenia wniosku o DŚU. Po przejściu przez fazę środowiskową wybrany wykonawca opracuje również projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowę.

Zadanie ma obejmować ujęcia wody wraz z rurociągami, stację ustalania wody,  oczyszczalnię ścieków wraz z rurociągiem zrzutowym do morza, drogi dojazdowe do projektowanych obiektów, zasilanie, automatykę kontrolno – pomiarową i instalacje telekomunikacyjne. Przewiduje się również rezerwę na wpięcie sieci wodociągowej gminy Choczewo oraz przyszłej sieci kanalizacyjnej obejmującej najbliższe miejscowości. Każdy z wykonanych otworów studziennych powinien osiągnąć wydajność nie mniejszą niż 35 m3/h.

Wniosek o wydanie DŚU będzie składany po 6 miesiącach od podpisania umowy, zaś decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być uzyskana po 20 miesiącach. Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej ma ruszyć po 27 miesiącah i potrwać do 17 miesięcy. PEJ czeka na oferty do 16.01.2023.

Zakładając, że umowa zostanie podpisana w pierwszym kwartale 2023 r., projektowane obiekty powinny być gotowe do końca 2026 roku.

Rozmowy z gminą Choczewo

We wrześniu miało miejsce trzecie spotkanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli gminy Choczewo i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Spółka planuje wybudować w Choczewie bazę zakwaterowania dla ok. 4 tysięcy pracowników. Łącznie na terenie budowy będzie zatrudnionych nawet 8 tysięcy pracowników, w związku z czym spółka PEJ wkrótce rozpocznie zbieranie danych do skatalogowania istniejącej bazy noclegowej.

Na spotkaniu omówiono także warianty przebiegu nowej drogi nad morze oraz potwierdzono że rolę inwestora będzie pełnił Urząd Gminy w Choczewie. W PEJ trwają analizy dotyczące przeprojektowania szlaku rowerowego „Eurovelo 10”, który także przebiega  przez środek przyszłego placu budowy.

Na potrzeby prac przygotowawczych zostanie zbudowana nowa droga dojazdowa na przedłużeniu szlaku Jackowo – Biebrowo, częściowo przez łąki w stronę ulicy Ziemnej i dalej z wykorzystaniem ulicy Morskiej. W ramach budowy liczącej 2278 metrów długości drogi zostanie przebudowany istniejący most nad kanałem Biebrowskim. Spółka PEJ została poproszona o uwzględnienie budowy obwodnicy miejscowości Biebrowo. Etap I docelowej drogi dojazdowa do EJ, którą projektuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, według deklaracji ze spotkania ma zostać oddany do użytkowania w 2026 roku (odcinek od Ronda Odzyskania Niepodległości do EJ), zaś Etap II do drogi S6 w roku 2028.

Daniel Radomski

Radomski: Atom czeka na decyzję… środowiskową (ANALIZA)