Karpiński: Inauguracja budowy bloków w Elektrowni Opole

17 lutego 2014, 05:35 Energetyka
Włodzimierz Karpiński

– To największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski – podkreślił premier Donald Tusk podczas inauguracji budowy dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. – Ta inwestycja to element szerszego planu – głębokiej modernizacji polskiej energetyki. Inwestycje doprowadzą do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Włodzimierz Karpiński poinformował, że do 2020 r. spółki przeznaczą na budowę nowych bloków energetycznych 30 mld zł. 10 mld zł zostanie zainwestowane w budowę i modernizację energetycznych sieci przesyłowych. Na inwestycje w infrastrukturę gazową spółki przeznaczą 18 mld zł.

Budowa dwóch supernowoczesnych bloków węglowych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW i wartości 11,5 mld zł jest kluczową inwestycją z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. W przyszłości z prądu z tej elektrowni będzie korzystać 2 mln gospodarstw domowych.

Inwestycja w Opolu będzie impulsem do rozwoju regionu i polskiej gospodarki. W projekt zaangażowanych będzie ok. 200 wykonawców i około 350 dostawców. W szczytowym momencie przy realizacji inwestycji będą pracowały 4 tys. osób. Podatki od inwestycji zasilą bezpośrednio kasę regionalnego samorządu.

Włodzimierz Karpiński mówił także o inwestycjach realizowanych przez spółki Skarbu Państwa. Oprócz Opola, aktualnie trwają prace w Stalowej Woli, Kozienicach i Włocławku. Wkrótce rozpoczną się w Gorzowie i Tychach. Łącznie w ciągu kilku najbliższych lat powstaną bloki o łącznej mocy 5000 MW. Zaawansowane prace trwają także na placu budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Minister wspomniał również o nowelizacji ustawy terminalowej, ostatnio przyjętej przez Radę Ministrów. Ułatwi ona budowę gazociągów o łącznej długości 3,4 tys. km.

Polskie bezpieczeństwo energetyczne będzie umacniać także nowoczesna infrastruktura naftowa. Do 2015 r. zostanie w nią zainwestowane 1,25 mld zł, z  czego 0,5 mld trafi na budowę Terminalu Naftowego w Gdańsku.  Wczoraj została wydana ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Dzięki temu Polska dołączy do grupy krajów zajmujących się międzynarodowym handlem ropą naftową, paliwami i produktami chemicznymi.