Karpiński: Produkcja ze złoża B8 powinna stanowić niemal 1/3 obecnej produkcji ropy w Polsce

26 sierpnia 2014, 10:33 Ropa

Blisko 1,8 mld zł to wartość projektu, dzięki któremu zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu spółka LOTOS Petrobaltic, ma zagospodarować koncesję na bałtyckim złożu B8. Potencjał wydobywczy złoża B8 oszacowano na 3,5 mln t ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża B8 zaplanowano na koniec 2015 r. Szacowana roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. t ropy naftowej.

– To bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w naszą strategię wspierania poszukiwań i wydobycia krajowego przez polskie przedsiębiorstwa – skomentował zawarcie porozumienia Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

W jego przekonaniu roczna produkcja ze złoża B8 powinna stanowić niemal jedną trzecią obecnej produkcji ropy w Polsce.

– Dzięki realizacji projektu, udział złóż bałtyckich w krajowej produkcji ropy powinien wzrosnąć dwukrotnie, do 33 proc. – oświadczył następnie minister Włodzimierz Karpiński.

– Większe wykorzystanie własnych źródeł powinno służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju – stwierdził na zakończenie Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

Podpisana umowa przewiduje, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule „project finance”, przez powołaną w tym celu spółkę celową (ang. Special Purpose Vehicle). Jej wyłącznym wspólnikiem będzie Lotos Petrobaltic, który aportem wniesie do spółki celowej koncesję oraz platformę wiertniczą.

Źródło: Grupa Lotos