KE i EBI będą wpierać regiony górnicze w transformacji

28 maja 2020, 16:15 Alert
Siedziba Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Fot. EBI
Siedziba Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Fot. EBI

Komisja Europejska przedstawiła propozycję pożyczki dla sektora publicznego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Instrument zostanie wdrożony przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego i będzie zachęcał władze sektora publicznego do inwestycji wspierających przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu, z korzyścią dla regionów górniczych.

Wsparcie dla regionów górniczych

Instrument ten obejmie 1,5 mld EUR w formie dotacji z budżetu UE i do 10 mld EUR w formie pożyczek ze środków własnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Instrument zmobilizuje do 25–30 miliardów euro inwestycji na pomoc regionom, które mogą najbardziej ucierpieć na odejściu od węgla, przy czym priorytetem będą te, które mają mniejszą zdolność do pokrycia kosztów transformacji.

Projekty muszą być również zgodne z polityką kredytową EBI. Obszary inwestycyjne obejmą infrastrukturę energetyczną i transportową, sieci ciepłownicze, transport publiczny, środki efektywności energetycznej i infrastrukturę społeczną oraz inne projekty, które mogą bezpośrednio przynieść korzyści społecznościom dotkniętych regionów i zmniejszyć społeczno-ekonomiczne koszty przejścia w kierunku neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.

Europejski Bank Inwestycyjny/Michał Perzyński

Polska liczy na wynegocjowanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do końca roku