KE przedstawiła poprawkę do prawa klimatycznego dotyczącą celu redukcji emisji CO2

17 września 2020, 15:15 Alert
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Komisja Europejska przedstawiła w sprawie podniesienia celu redukcji emisji dwutlenku węgla na 2030 rok do 55 procent. Zmiany mają objąć m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, efektywność energetyczną budynków, OZE oraz normy emisji dla samochodów.

Polityka klimatyczna UE

– Naszym celem jest dojście do 55 procent redukcji do 2030 roku, co utoruje drogę do neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący KE ds. Zielonego Ładu Frans Timmermans. Na pierwszy rzut przedstawiona została poprawka do proponowanego europejskiego prawa o klimacie, która podnosi – zgodnie z zapowiedziami – cel redukcji emisji na 2030 rok do 55 procent.

Dodatkowo Komisja zapowiedziała, że do czerwca przyszłego roku przedstawi propozycje szeregu zmian w prawie UE, które będą służyć realizacji nowego celu. Chodzi m.in. o rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz dostosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i ram dotyczących emisji pochodzących z użytkowania gruntów. Komisja chce też zmian dotyczących efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz zaostrzenia norm emisji CO2 dla pojazdów drogowych.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński