KE uruchomi 750 milionów euro środków na modernizację energetyki

20 marca 2019, 15:15 Alert
Komisja Europejska
Komisja Europejska. Fot. BiznesAlert.pl

Komisja uruchamia 750 mln euro środków na finansowanie kluczowych europejskich projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej o znaczących korzyściach transgranicznych. Wspieranie budowy niezbędnej infrastruktury przyczynia się do realizacji priorytetów polityki energetycznej Komisji dotyczących poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając jednocześnie konsumentom większy wybór oraz pobudzając wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Te połączenia są również niezbędne, aby odnawialne źródła energii mogły się rozwijać i uczynić Europę numerem jeden w dziedzinie energii odnawialnej.

W pełni połączona sieć europejska jest jednym z kluczowych warunków wstępnych do osiągnięcia ostatecznego celu unii energetycznej, czyli zapewnienia bezpiecznej, przystępnej cenowo i stabilnej energii, co było jednym z głównych priorytetów politycznych Komisji Junckera przez cały okres jej kadencji.

.- Europejski system energetyczny szybko przechodzi z systemu energetycznego ubiegłego wieku na niskoemisyjny, zdigitalizowany i zorientowany na konsumenta. Rośnie udział energii odnawialnej, a koszty spadają. Europejska infrastruktura energetyczna musi rozwijać się w tym samym kierunku i z taką samą prędkością, aby w pełni wspierać tę transformację energetyczną w kierunku Europy neutralnej pod względem klimatu – powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz ds. Klimatu i Energii.

Ukończenie w pełni połączonego wewnętrznego rynku energii umożliwi opłacalną dekarbonizację koszyka energetycznego poprzez sprzyjanie lepszej integracji źródeł odnawialnych i przyczyni się do wspólnego osiągnięcia celów UE na poziomie co najmniej 32 procent udziału zużywanej energii odnawialnej, a także krajowej redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 procent do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Gospodarka europejska neutralna pod względem klimatu na horyzoncie 2050 roku zostanie osiągnięta tylko dzięki odpowiedniej i inteligentnej infrastrukturze zapewniającej optymalne połączenia i integrację sektorową. Zwiększona współpraca transgraniczna i regionalna pozwoli w pełni czerpać korzyści z modernizacji i transformacji europejskiej gospodarki.

Komisja Europejska