KE zamierza obniżyć VAT za energooszczędne remonty budynków mieszkalnych

16 lipca 2015, 11:33 Alert
Inteligentne budynki

(EurActiv/Teresa Wójcik)

Komisja Europejska rozpatruje projekt obniżenia podatku VAT wobec materiałów budowlanych i usług niezbędnych dla zwiększenia oszczędności energii w budynkach mieszkalnych. Bezpośrednim powodem tej inicjatywy był wyrok sądu europejskiego, który orzekł, że niższy podatek VAT w Wielkiej Brytanii za energooszczędne remonty budynków jest niezgodny z przepisami Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii obniżkę VAT w tym zakresie wprowadzono na podstawie inicjatywy Green Deal.

KE oceniła orzeczenie sądu jako szkodliwe, poważnie utrudniające działalność remontową, która mogłaby zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie budynków nawet o 80 proc. Uznano w Brukseli, że konieczna jest zmiana przepisów o VAT w tej dziedzinie jako nowy instrument finansowy stymulujący wzrost efektywności energetycznej.

W obecnym stanie prawnym w UE niższy VAT na energooszczędne materiały i usługi budowlane stosowane przy remontach musi być jednak oceniany jako nielegalny, choć jest to niezgodne z celami polityki energetycznej i klimatycznej Unii.

W praktyce sądowej okazało się, że przepisy UE pozwalają na niższy VAT przy remontach energooszczędnych tylko w przypadku mieszkań socjalnych o znacznie obniżonym standardzie. Dlatego sąd nakazał zastosować w Wielkiej Brytanii podniesienie VAT we wszystkich pozostałych remontach do normalnej stopy, tj. o 20 proc. Po ogłoszeniu orzeczenia sądu okazało się że obecne przepisy dotyczące podatku VAT w dziedzinie remontów budynków mieszkalnych są sprzeczne z podstawowymi celami polityki klimatycznej i energetycznej UE i stanowią poważną barierę dla inwestycji energooszczędnych. Tymczasem Inwestycje takie do 2030 r. muszą być w krajach unijnych zwiększone pięciokrotnie oceniają eksperci KE. Dlatego też Komisja Europejska rozpoczęła prace nad zmianą przepisów uniemożliwiających stosowanie obniżonego podatku VAT w tej dziedzinie.