KGHM i PGE wesprą powstanie centrum badawczego dla energetyki i przemysłu

27 czerwca 2019, 12:15 Alert

KGHM Polska Miedź oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę o współpracy badawczej z Konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą m.in. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali powołanie multidyscyplinarnego centrum badawczego opracowującego rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego.

KGHM i PGE przystępują do projektu badawczego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fot. BiznesAlert.pl
KGHM i PGE przystępują do projektu badawczego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fot. BiznesAlert.pl

Projekt opiera się na współpracy środowiska naukowego z sektorem biznesowym i obejmuje m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych badań z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego.

Połączyć naukę z biznesem 

Nowe technologie stają się współcześnie czynnikiem decydującym w procesie zapewnienia społeczeństwu odpowiedniego poziomu i jakości życia. Obserwując zmiany, jakie następują w energetyce, można z dużą pewnością stwierdzić, że od zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań będzie zależeć sprostanie wielu wyzwaniom, jakie stoją przed tym sektorem gospodarki. Przystąpienie do współpracy przez UKSW, PGE i KGHM to wyraz zaangażowania wszystkich stron w chęć rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski- powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Polska innowacyjna gospodarka potrzebuje budowy silnych więzi łączących naukę i biznes. Nowe możliwości, które powstają w momencie wykorzystania zasobów firm i potencjału polskiej nauki umożliwiają naszej gospodarce skok w przyszłość. Multidyscyplinarne centrum badawcze dla sektora energetycznego i przemysłowego to przyczółek przemysłu 4.0 w którym opracowywane będą nowe technologie bezpośrednio przyczyniające się do rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski- powiedział Waldemar Buda, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

– Dzisiaj nauka spotyka się z biznesem, byśmy jako Polska mogli wykonać krok do przodu. Zmian pozwala nam dokonywać innowacyjność i lepsze zarządzanie energetyką i sieciami. Rząd przyjął strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, w której stawiamy na elektromobilność. KGHM i PGE to nasze dwie flagowe spółki, które są olbrzymimi przedsiębiorstwami energetycznymi. Działy te potrzebują wsparcia naukowego i same oferują wsparcie dla badań. To przykład współpracy przemysłu z pionem naukowym, która się rozrośnie, a gospodarka będzie działała lepiej i sprawniej. Polska zajmuje coraz lepsze miejsce na świecie, ważne jest, byśmy w tym wyścigu nie zwolnili, a przyspieszyli – powiedział Tchórzewski.

Giganci liczą na pomoc w digitalizacji 

Konsekwentnie realizujemy strategię na lata 2019-2023. Jednym z jej priorytetów jest efektywność, także energetyczna. Nasza działalność, choć oparta na tradycyjnej branży surowcowej, wymaga nieustannego rozwoju. Szczycimy się mianem lidera polskiej gospodarki i międzynarodowego czempiona i ciężko na to pracujemy. Inwestujemy, rozwijamy e-Przemysł, sięgamy po doświadczenia i wiedzę specjalistów i nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań. Z zaangażowaniem współtworzymy projekty łączące biznes i naukę.

Wierzymy, że połączenie potencjałów daje impuls do odpowiedzialnego rozwoju i nowoczesnej polskiej gospodarki – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

– Gdyby ta umowa była niekorzystna, nie przystąpilibyśmy do niej. E-przemysł jest dla nas istotny, bo zwiększa bezpieczeństwo naszych pracowników, ale też dlatego, że owocują innowacjami, który zwiększa nasze przychody. Ten projekt nie jest abstrakcyjny, tylko jest zorientowany na rozwiązania biznesowe znajdujące się w trendzie światowym. Wszystko to jest istotne z punktu widzenia polityki rządu, która zakłada współpracę biznesu ze środowiskiem naukowym –  dodał prezes Chludziński.

Jak nadmienił prezes KGHM,  firma współpracuje z UKSW, ale też z innymi uczelniami i w sposób systemowy zatrudniamy specjalistów, ponieważ potrzebuje wykwalifikowanej kadry. – Zbliżyliśmy się do modelu współpracy, które pozwoli nam odpowiedzieć na wyzwania związane z przemysłem – zaznaczył.

To przełomowy dzień dla przemysłu i nauki. Przygotowaliśmy się do niego bardzo długo. Po raz pierwszy po długich poszukiwaniach znaleźliśmy partnera, który odpowiada na nasze potrzeby w znajdowaniu rozwiązań, które w sposób przemyślany będziemy mogli wprowadzać w życie. Świat pędzi do przodu, my musimy za nim nadążać, by być w czołówce firm, które są otwarte, innowacyjne i gotowe na wyzwania, które stoją przed nami. Mam nadzieję, że wszystkie zamierzenia UKSW i PGE zostaną zrealizowane-  powiedział Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak powiedział dzięki przystąpieniu do tego strategicznego partnerstwa PGE wzmacnia swoją aktywność na rzecz kooperacji z sektorem naukowym. – Projekt ten jest dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia instytucji naukowych umożliwi opracowanie  innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym umocnimy się no pozycji lidera krajowego sektora energetycznego. Dzięki digitalizacji i rozwojowi technologii w energetyce możemy sprostać nowym wyzwaniom stawianym przed branżą energetyczną i, tym samym, zwiększyć naszą efektywność działania – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej – przekonywał prezes.

-W wyniku współpracy może wzrosnąć zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, ale naszym celem jest stworzenie silnej jednostki badawczej, która zrealizuje wszystkie zamierzenia i rozwiąże problemy. Dojście do dzisiejszego porozumienia nie było łatwe, obie strony musiały zdefiniować, co chcą osiągnąć. Sama idea nie budziła zastrzeżeń, teraz wchodzimy w okres realizacji naszych wspólnych celów – zakończył Henryk Baranowski.

Czym jest Konsorcjum naukowe?

Projekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego skoncentrowany jest na innowacjach i nowych technologiach. Jego realizacja przyczyni się do skutecznej współpracy nauki i gospodarki.

Projekt skupiony wokół Centrum Cyfrowej Nauki jest rezultatem dynamicznego rozwoju uczelni. Nasz Uniwersytet posiada zasoby infrastrukturalne i ogromny potencjał intelektualny w obszarze informatyki, nauk społecznych i humanistycznych, biologicznych i medycznych. Znaleźliśmy również konsorcjantów, firmy oraz osobistości cenione na świecie, dzięki którym mogliśmy przygotować projekt nowego kampusu – mówi rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

W ramach projektu naukowcy i przedsiębiorcy będą realizować wspólne zadania z zakresu m.in. Internetu rzeczy (loT), digitalizacji, rozwoju mikroźródeł czy zarządzania sieciami energetycznymi. Udostępnienie środowisku naukowemu oraz biznesowemu najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najlepsze dostępne rozwiązania w ramach działalności badawczo- rozwojowej ma na celu dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii służących poprawie wydajności energetycznej, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju krajowego sektora energetycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

PGE, KGHM, UKSW/Michał Perzyński