KGHM przedstawił dane z pierwszej połowy 2021 roku. Rekordowe ceny windują wyniki

18 sierpnia 2021, 07:10 Alert
Logo KGHM. Fot.: KGHM
Logo KGHM. Fot.: KGHM

W pierwszym półroczu 2021 roku, KGHM odnotował dwukrotny wzrost skorygowanej EBITDA. Produkcja miedzi płatnej wzrosła o 8,6 procent a przychody o ponad 30 procent w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

– Pierwsze półrocze zamykamy z dwukrotnie wyższą EBITDA oraz znacznym wzrostem przychodów tj. o ponad 3,5 mld PLN. Większy wolumen miedzi płatnej osiągnęliśmy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pracowników i odpowiedzialną produkcję. Potwierdzają to wysokie wskaźniki bezpieczeństwa oraz uzyskany przez nasze huty międzynarodowy certyfikat Copper Mark – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM.

W pierwszym półroczu 2021 roku KGHM odnotował wzrost wskaźników produkcyjnych. Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była o 8,6 procent wyższa niż w analogicznym okresie 2020 roku i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej wzrosła o 4,4 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i wyniosła 293 tys. ton – informuje KGHM.

Grupa Kapitałowa odnotowała dwukrotny wzrost EBITDA skorygowanej w relacji do H1 2020 (+2 662 mln PLN). W KGHM Polska Miedź wzrost o 1 226 mln PLN wynikał ze wzrostu cen miedzi, w Sierra Gorda (+1050 mln PLN) na poprawę wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży, w KGHM International (+371 mln PLN) dodatkowo zaprocentował spadek kosztów podstawowej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji.

Spółka podaje, że poprawa EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie 3 723 mln PLN, tj. o 3 024 mln PLN (ponad pięciokrotnie) wyższym od zanotowanego w pierwszym półroczu 2020 roku.

Sierra Gorda

Wyższy uzysk oraz zawartość miedzi w rudzie wpłynęły na 30-procentowy wzrost produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda (51 tys. ton). Kopalnia w pierwszym półroczu tego roku wypracowała też 25-procentowy wzrost produkcji srebra (15,6 ton), w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego – czytamy w komunikacie.

KGHM/Jędrzej Stachura

KGHM: Odwrócenie części odpisów na kopalni Sierra Gorda jest zasadne