NWZ KGHM nie wprowadziło zmian w radzie nadzorczej spółki

19 grudnia 2019, 15:00 Alert
Huta Miedzi „Legnica” fot. KGHM
Huta Miedzi "Legnica" fot. KGHM

Żaden z akcjonariuszy obecnych podczas czwartkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM nie złożył wniosku o odwołanie lub powołanie członka rady nadzorczej, pomimo że projekty uchwał w tej sprawie były w porządku obrad.

Uchwały dotyczące zmian w radzie nadzorczej

Przed głosowaniem uchwał ws. zmiany w radzie nadzorczej KGHM, przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o przerwę w obradach do 9 stycznia. Uchwała w tej sprawie nie została jednak podjęta i kontynuowano walne.

Kolejnym punktem obrad NWZ miały być uchwały dot. zmian w radzie nadzorczej miedziowej spółki. Jednak żaden z akcjonariuszy nie złożył wniosku o dowołanie lub powołanie członka Rady Nadzorczej.

Według statuty KGHM rada nadzorcza może liczyć od 7 do 10 członków; obecnie 9.

Wcześniej podczas czwartkowego NWZ, akcjonariusze miedziowej spółki nie podjęli proponowanych przez Skarb Państwa uchwał dotyczących zmian w statucie miedziowej spółki. Uchwały zmieniające statut przyjmowane są większością 3/4 kwalifikowanej liczby głosów, a tego nie udało się uzyskać na czwartkowym walnym.

Przyjęto natomiast proponowane przez Skarb Państwa uchwały m.in. w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych; zasad i trybu zbywania aktywów stałych; zasad postępowania przy zamieraniu umów na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. (PAP)

Polska Agencja Prasowa

KGHM zwiększa wydobycie miedzi pomimo spadku jej ceny