KGHM przechodzi test środowiskowy

28 sierpnia 2020, 17:30 Alert
torfowisko las środowisko
Źródło: Wikipedia

KGHM po raz pierwszy wziął udział w projekcie Carbon Disclosure Project, dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na emisję dwutlenku węgla.

Klimat, woda i lasy

Firma odpowiedziała na kwestie dotyczące klimatu. W kolejnych etapach projektu, poza rozszerzeniem danych w raportowanym obszarze emisji, spółka przygotuje informacje o obszarach „Woda” i „Lasy”.

KGHM zaznacza, że dzięki ścisłej współpracy wielu osób z kilku departamentów, pod koordynacją Departamentu Relacji Inwestorskich, udało się dostosować zakres wygenerowanych danych i informacji do większości wytycznych CDP.

Spółka miedziowa podała, że CDP jest instytucją z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się ujawnianiem wpływu dużych korporacji na środowisko. Brytyjczycy stymulują działania na rzecz zrównoważonej gospodarki poprzez raportowanie środowiskowe.

– Nasz udział w CDP to kolejny krok w transparentnym i zrównoważonym zarządzaniu. Kwestie ochrony i wpływu na środowisko są istotne dla naszych interesariuszy – nie tylko analityków, inwestorów czy kontrahentów, ale także dla pracowników i mieszkańców regionów, w których działamy. Dlatego ekologia i efektywność są wpisane w naszą strategię, tak budujemy swoją pozycję lidera teraz i tak myślimy o przyszłości – powiedział Radosław Stach, wiceprezes zarządu ds. produkcji.

KGHM/Jędrzej Stachura

Chludziński: Produkcja KGHM została utrzymana pomimo koronawirusa