Kłossowski: Rynek energii w obecnym kształcie przeżył się

4 lutego 2016, 10:00 Energetyka

Między innymi na temat przygotowań do wprowadzenia nowego modelu rynku, przepływów kołowych na połączeniu transgranicznym z Niemcami oraz o tym, czy grożą nam przerwy w dostawach energii, z nowym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Erykiem Kłossowskim rozmawiała “Rzeczpospolita”.

Rozmówca dziennika odpowiadając na pytanie o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w najbliższych miesiącach podkreślał, że po doświadczeniach z sierpnia ubiegłego roku operator jest lepiej przygotowany do nieprzewidzianych ubytków mocy. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli nie dojdzie dłuższych okresów ekstremalnych warunków atmosferycznych niż w ubiegłym roku, czy awarii bloków, to nie powinno być problemów z dostawami energii. W ocenie szefa OSP pozytywny wpływ na sytuację będą miały zmiany w harmonogramach remontów, a także uruchomienie nowego bloku we Włocławku oraz przesuwników fazowych na granicy z Niemcami.

Tematowi przesuwników oraz niekontrolowanych przepływów energii elektrycznej na granicy z Niemcami poświęcony był większy fragment rozmowy “Rz” z prezesem Kłossowskim. Rozmówca dziennika podkreślił, że choć uruchomienie zamontowanego już na stacji Mikułowa przesuwnika pomoże w odciążeniu sieci na Dolnym Śląsku, to aby doprowadzić do uporządkowania kwestii niekontrolowanych przepływów energii trzeba wprowadzić również zmiany w regulacji. Według rozmówcy dziennika problem powinno rozwiązać wdrożenie mechanizmu FBA (flow-based approach), co umożliwi wyznaczanie z dużym wyprzedzeniem zdolności wymiany, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie przesuwników. Jak podkreślił prezes, zgodnie unijnymi przepisami mechanizm obliczania zdolności przesyłowych do celów regulacyjnych musi zostać zaimplementowany do 2018 r. i w jego ocenie najpóźniej do 2019 roku alokacja zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych będzie już podążać za fizycznym rozpływami.

“Rzeczpospolita” poruszyła też temat budowy przesuwników przez stronę niemiecką. Prezes przyznał, że projekt ten jest znacznie opóźniony i jego zrealizowania można spodziewać się dopiero 2019 roku. Jednocześnie ujawnił, że niemiecki OSP rozważa też możliwości technicznego rozłączenia linii Krajnik – Vierraden, ale jak zaznaczył w jego ocenie takie rozłącznie może zaburzyć pracą systemów w całej Europie.
Tematem rozmowy “Rz” z prezesem PSE były też kwestie związane z pracami nad nowym modelem rynku i ewentualnym wprowadzeniem rynku dwutowarowego (rynek energii i rynek mocy). Z informacji ujawnionych przez prezesa obecnie w PSE trwają prace analityczne zmierzające kompleksowej reformy rynku bilansującego, który docelowo ma opierać się o pełen model sieci i mechanizm cen lokacyjnych, co w efekcie wskaże obszary gdzie powinny powstawać nowe bloki. Rozmówca “Rz” deklaruje, że wszystkie projekty związane ze zmianą funkcjonowania rynku bilansującego oraz modelu całego rynku będą gotowe do końca drugiego kwartału. Jednocześnie prezes PSE wyraża nadzieję, że wdrożenie nowych rozwiązań rozpocznie się z początkiem przyszłego roku.

– Nowy model rynku będzie musiał opierać się o inne sposoby taryfowania usług przesyłania energii, gdzie najważniejsza będzie efektywność i zdolność generowania sygnałów inwestycyjnych – powiedział prezes Kłossowski “Rzeczpospolitej”.

Źródło: Rzeczpospolita/CIRE.PL