Koalicja Klimatyczna oczekuje więcej konkretów ws. wsparcia OZE

16 lipca 2015, 08:23 Energetyka
Komisja Europejska

Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Zapewnienia brzmią zachęcająco, jednak brakuje w nich konkretów – twierdzi Koalicja Klimatyczna.

Wniosek ustawodawczy Komisji jest z pewnością ważnym krokiem w kierunku realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, które zakładają między innymi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku. Stanowi również istotne narzędzie, mogące przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej, co w rezultacie wpłynie na upowszechnienie się technologii niskoemisyjnych – ocenia organizacja w komunikacie. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Od 2013 roku główną metodą rozdziału uprawnień do emisji w ramach systemu ETS jest sprzedaż aukcyjna przez państwa członkowskie. W okresie rozliczeniowym 2013-2020 tylko 57 procent całkowitej kwoty uprawnień zostanie sprzedane w drodze aukcji, zaś pozostałe uprawnienia będą zachowane do bezpłatnego przydziału. Po 2020 roku proporcja przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży aukcyjnej pozostanie bez zmian. Przychody z aukcji zapewniają państwom członkowskim środki finansowe, które mogą być wykorzystane do różnych działań, takich jak programy w zakresie energii odnawialnej, zwiększania efektywności energetycznej czy na przykład wsparcie państw rozwijających się w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Tak zwany fundusz modernizacyjny ma docelowo przyczynić się do rozwoju OZE i efektywności, jednak Komisja nie podaje zbyt wielu szczegółów w tym zakresie. Kwestia pozostaje zatem niedoprecyzowana. Identycznie sprawa wygląda odnośnie dywersyfikacji miksu energetycznego.

„Propozycje przedłożone przez Komisję Europejską wskazują właściwy kierunek w realizacji założeń polityki klimatycznej UE, ale nie są wystarczająco przejrzyste i restrykcyjne. A diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Dotyczy to na przykład zapisów dotyczących dywersyfikacji i funduszu modernizacyjnego. Toteż rolą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej będzie wzmocnienie stosownych zapisów tak, aby środki były kierowane na rozwój OZE  i zwiększenie efektywności energetycznej, a nie na wspieranie energetyki węglowej.” – mówi Krzysztof Jędrzejewski rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.