Kolejna usterka sieci europejskiej. Hiszpania przez kilkadziesiąt minut była odcięta od reszty Europy

27 lipca 2021, 09:30 Alert
Linie elektroenergetyczne PSE
Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Usterka sieci elektroenergetycznej sprawiła, że sieć przesyłowa Hiszpanii w ostatnią sobotę, 24 lipca przez kilkadziesiąt minut pozostawała oderwana od systemu europejskiego. To kolejny problem tego typu pokazujące wyzwania doby transformacji energetycznej.

Stowarzyszenie operatorów sieci elektroenergetycznych w Europie, czyli ENTSO-E, wydało komunikat po usterce we Francji, która spowodowała zmianę częstotliwości pracy sieci Hiszpanii, odłączając je od sąsiadów między 16.36 a 17.09 czasu lokalnego.

Trwa badanie przyczyn usterki. Podejrzenie pada na pożary we Francji, które wpłynęły na pracę linii elektroenergetycznych w ich pobliżu. Usterka spowodowała znaczą zmianę częstotliwości w Hiszpanii, ale nie zmieniła jej znacznie w Europie kontynentalnej. Operatorzy zareagowali zgodnie z planami przygotowywanymi na takie okoliczności. Do podobnego zdarzenia doszło w styczniu 2021 roku, kiedy incydent na Bałkanach spowodował, że systemy Europy Środkowej i Zachodniej zostały oddzielone od połuduniowoeuropejskich,

To kolejny problem sieci elektroenergetycznej w Europie wywołany między innymi przez rozwój energetyki odnawialnej, która wymaga stabilizacji a jej przepływy są trudniejsze do przewidzenia od tych z kontrolowanej energetyki konwencjonalnej czy jądrowej, bo zależą od pogody. Z kolei ekstremalne zjawiska pogodowe destabilizujące sieć zdarzają się coraz częściej przez zmiany klimatu, którym ma przeciwdziałać między innymi rozwój zeroemisyjnej energetyki, a więc także odnawialnej.

Nagłe zmiany podaży energii albo usterki sieci powodują zmianę częstotliwości pracy systemu elektroenergetycznego, na które muszą reagować operatorzy dostosowujący pracę elektrowni w innych obszarach w celu łagodzenia tego zjawiska. Jeśli nie zareagują wystarczająco szybko, może dojść do czasowej desynchronizacji sieci elektroenergetycznych, czyli podzielenia ich na regiony pomimo istnienia wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej.

ENTSO-E/Wojciech Jakóbik

Sawicki: Bałkany mogły być źródłem zagadkowego incydentu niestabilności elektroenergetyki europejskiej