Kolejny etap budowy Ministerstwa Energii. Czas na energetykę

29 stycznia 2016, 07:00 Alert

(Sejm/BS)

Rządząca większość przystępuje do kolejnego etapu przekazywania części kompetencji Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Energii. Zgodnie z nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej  z końca ubiegłego roku, nadzór nad  spółkami górniczymi przejął Minister Energii. Drugi etap tworzenia nowego ministerstwa będzie polegał na przejęciu od MSP kompetencji nadzorczych nad spółkami energetycznymi. Zgodnie za zapowiedziami Dawida Jackiewicza, Ministra Skarbu Państwa kolejnymi firmami, które trafią do ME będą spółki z sektora paliwowego.

Projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej złożyli w Sejmie posłowie PiS.  Zgodnie z przepisami ustawy nadzoru nad spółkami: Enea S.A., Energa S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz SIARKOPOL Gdańsk S.A; – oraz spółek zależnych od tych wymienionych podmiotów trafi do Ministerstwa Energii.  Nadzór nad wyżej wymienionymi podmiotami ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia. Zgodnie projektem ustawy do Ministerstwa Energii trafi także Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., kluczowy element planu ratowania Kompanii Węglowej. Już na początku tego roku na stanowisko wiceministra energii odpowiedzialnego za spółki energetyczne powołano Andrzeja Piotrowskiego.

Nowelizacja zmienia także kilkanaście różnych przepisów innych ustaw m.in. „Prawo ochrony środowiska” , Prawo Geologiczne i Górnicze” i „ Prawo energetyczne”. Poprawki mają charakter porządkujący i ujednolicający przepisy prawa w związku z powstaniem nowego resortu. Minister Energii przejmuje też nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym. Ministerstwo Energii będzie również odpowiedzialne za realizacje inwestycji w energetykę jądrową na mocy nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Ustawa rozszerza także kompetencje Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Obecnie na mocy poprzedniej nowelizacji nadzoruje on operatorów systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego. Na mocy projektu ustawy Pełnomocnik będzie nadzorował także Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń S.A.