Kolorz: Górnicy oczekują od rządu konkretów

5 czerwca 2014, 08:35 Energetyka
Dominik Kolorz

Dziś, 5 czerwca, od godziny 9 rano rozpocznie się w Katowicach kolejne spotkanie premiera Donalda Tuska,  na którym szef rządu ma przedstawić raport końcowy z prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

W gmachu śląskiego urzędu wojewódzkiego raportu wysłuchają przedstawiciele górniczych związków zawodowych oraz pracodawców z branży wydobywczej. Jak się dowiedzieliśmy w ministerstwie gospodarki raport ma stanowić podstawę działań ratujących polskie górnictwo węglowe. Dotyczy m.in. tak żywotnych dla branży węgla kamiennego spraw, jak utworzenie krajowej sieci sprzedaży węgla, zmniejszenia obciążeń publicznoprawnych branży oraz ograniczenia importu węgla z zagranicy.

Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, z zawodu wysokowykwalifikowany górnik, przedstawia oczekiwania śląskiej społeczności wobec rządowego raportu: – Oczekujemy, że raport nie będzie wyłącznie zbiorem teoretycznych analiz, ale że będzie zawierał konkretne rozwiązania ratunkowe dla górnictwa węgla kamiennego. Zwłaszcza w tych obszarach, które wskazywaliśmy podczas wcześniejszych rozmów z przedstawicielami rządu. Spodziewamy się, że te rozwiązania po zaakceptowaniu przez stronę społeczną zaczną być wprowadzane w życie. Mamy nadzieję, że zaangażowanie pana premiera w sprawy polskiego górnictwa i jego otwartość na argumenty strony społecznej, będą równie duże jak przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – skomentował związkowiec.

Zdaniem prezesa Kompanii Węglowej Mirosława  Tarasa  najważniejszym elementem jest wcielenie w życie porozumienia, które związki zawodowe podpisały z poprzednim zarządem. Porozumienie dotyczy ograniczenia zatrudnienia do stanu 35 tys. pracowników w całej KW. Przy zastrzeżeniu, że nadwyżki zatrudnienia są w administracji, pracowników dołowych tymczasem brakuje. Kłopot w tym – uważa prezes Taras – że czas zmniejszania się zatrudnienia jest za długi. Powodem tego były plany przyjmowania nadmiernej liczby nowych pracowników . Dzisiaj zapowiadam wszystkim, że nie mogę dać gwarancji pracy tym, którzy przychodzą do kopalni de facto po to, aby tam nie pracować.

Dzisiejsze spotkanie premiera z przedstawicielami branży górniczej jest już drugie w ciągu kilku tygodni. Poprzednie, zwane okrągłym stołem węglowym, odbyło się  również w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim miesiąc temu – 6 maja.

Kilkanaście dni temu rozpoczęły się również prace legislacyjne nad rozwiązaniami, które zmniejszą bieżące nadmierne obciążenia finansowe Kompanii Węglowej. W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy o odroczeniu płatności zobowiązań KW wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązania te Kompania odziedziczyła po dawnych, obecnie nie istniejących spółkach węglowych. Projekt ten stanowi realizację postulatu zgłoszonego związkowców.