Pracowity początek tygodnia w komisji ds. energii. Złoża, odkrywki i korupcja

6 listopada 2017, 07:15 Alert

W bieżącym tygodniu sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa ma zaplanowany intensywny program pracy. M. in. w związku z programem bieżącego 51 posiedzenia Sejmu (8 i 9.11).  

6 listopada 2017 (poniedziałek) na wspólnym posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Rolnictwa oraz sejmowej Komisji ds Energii i Skarbu Państwa odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1975). Projekt będzie uzasadniał Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych Komisja rozpatrzy i zaopiniuje dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych część rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946). Jest to 48 część budżetowa ” Gospodarka złożami kopalin:- wydatki z zał. nr 1; – dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 3;- dotacje podmiotowe z zał. nr 4. Zmiany przedstawi Minister Energii.

W toku bieżącego posiedzenia Sejmu w środę (8.11) listopada 2017, na kolejnym posiedzeniu (zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu)  Komisja zapozna się z informacją obejmującą – „Powody braku pozytywnej decyzji środowiskowej niezbędnej dla budowy odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo”;  -” Działania Ministra Energii na rzecz zabezpieczenia 7 proc. energii elektrycznej pochodzącej z ZE PAK S.A., którego dalsze funkcjonowanie zagrożone jest brakiem możliwości rozpoczęcia prac przygotowujących odkrywkę Ościsłowo”; – „Przyszłość regionu konińskiego w przypadku negatywnej decyzji Rządu RP odnośnie dalszego funkcjonowania ZE PAK S.A. i przygotowanie specjalnego programu ratunkowego dla regionu.” Informację mają przedstawić Minister Energii oraz Minister Środowiska.

Również w środę (8.11) w godzinach wieczornych sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa odbędzie posiedzenie zwołane również w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu. Na posiedzeniu Ministrowie Energii oraz Rozwoju i Finansów przedstawią „Informację w sprawie ostatnich zatrzymań dokonanych przez funkcjonariuszy CBA w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w Lotos S.A. oraz spółkach należących do Grupy Azoty”

Po przegłosowaniu przez Sejm porządku obrad 8 i 9 listopada do programu prac Komisji mogą zostać wprowadzone zmiany.

Teresa Wójcik