Komisja Europejska proponuje przepisy na rzecz ekologicznego transportu

7 lipca 2022, 12:45 Alert

Komisja Europejska (KE) chce zmienić zasady udzielania pomocy przez państwa w transporcie kolejowym, żeglugi śródlądowej czy transportu multimedialnego. Zmiana ma działać na korzyść zielonej transformacji i ekologicznego transportu. 

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Nowe rozporządzenie KE

Komisja Europejska przedstawiła wniosek Rady Unii Europejskiej, który zwalnia państwa chcące wprowadzić pomoc na rzecz transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej czy transportu multimedialnego, z wcześniejszego zgłoszenia tego planu Komisji Europejskiej.

– Przyjęty dziś przez Komisję wniosek umożliwi nam uproszczenie procedur dotyczących pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie takich rodzajów transportu, jak kolej, żegluga śródlądowa i transport multimodalny, które są mniej zanieczyszczające i bardziej zrównoważone niż transport wyłącznie drogowy – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager. Podkreśliła też, że nowe zasady są zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu i strategii wprowadzania zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Komisja Europejska przez lata stosowała się do przepisów art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) w odniesieniu do koordynacji transportu oraz wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorze kolejowym z 2008 roku. Z oceny adekwatności pomocy państwa, przygotowanego w 2020 roku, wynika, że konieczna jest nowelizacja aktualnych przepisów dotyczących transportu, ponieważ wytyczne dotyczące sektora kolejowego są przestarzałe i nie odzwierciedlają istotnych zmian regulacyjnych i rynkowych. Zmiany te obejmują w szczególności otwarcie rynków kolejowych na konkurencję oraz priorytety polityczne UE w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, które zwiększyły znaczenie przejścia z transportu drogowego na bardziej ekologiczne rodzaje transportu, aby osiągnąć unijny cel redukcji emisji wyznaczony na 2050 rok.

 European Commission/Maria Andrzejewska

Sri Lanka staje na krawędzi bankructwa przez niedobór paliw, prosi Rosję o pomoc